37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2018

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2018

24.07.2017655 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul a fost elaborat în scopul asigurării ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi altor utilizatori cu informaţie statistică economică, socială şi demografică relevantă, autentică şi comparabilă la nivel internaţional, în conformitate cu Legea nr. 93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficială.

La elaborarea proiectului Programului s-a ţinut cont de necesitatea punerii la dispoziţia factorilor de decizie a datelor statistice necesare fundamentării şi aprecierii realizării politicilor de dezvoltare economică şi socială la nivel naţional şi în profil teritorial; creşterii gradului de satisfacţie a cerinţelor de informare a utilizatorilor de date statistice interni şi externi (administraţia publică centrală şi locală, mass-media, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, organizaţii internaţionale, persoane fizice etc.); promovării în consecinţă a integrării în spaţiul informaţional internaţional, în particular al Uniunii Europene şi ca efect a cunoaşterii mai bune a Republicii Moldova peste hotarele ei; actualizării datelor din Pagina Sumară Naţională a Datelor (NSDP) vizînd Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a Fondului Monetar Internaţional, la care participă Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare; utilizării cît mai ample a surselor disponibile administrative de date deţinute de autorităţile centrale şi locale întru utilizarea mai raţională a mijloacelor bugetare; extinderii realizării cercetărilor statistice selective, întru micşorarea sarcinii informaţionale asupra agenţilor economici.

Persoane responsabile:
Condurari Feodora,
tel.: 022 72 93 97,
Chişinău, str. Grenoble, 106

Data limită pentru comentarii:08.08.2017
Proiectul și Nota Informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...