37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG privind modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea accizelor

Proiectul HG privind modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea accizelor

18.11.2016630 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 28.09.2006 şi abrogarea unei hotărîri de Guvern

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, prezintă pentru examinare şi avizare setul de materiale aferent proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 28.09.2006 şi abrogarea unei hotărîri de Guvern

Prezentul proiect de Hotărîre a Guvernului are drept scop punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Legii nr. 108 din 28.05.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi Legii nr.138 din 17.06.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de concretizarea normelor privind dreptul de beneficiere de restituire a sumelor accizelor achitate:

  • pentru mărfurile de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210 importate de către agenții economici care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea cu combustibil (carburanți) aeronavele civile;
  • pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, expediate (transportate) pentru export de către subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, în mod independent sau în baza contractului de comision.
  • pentru mărfurile străine supuse accizelor introduse pe teritoriul vamal în regimul vamal perfecţionare activă, la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare.

În acest sens, în cazul scoaterii produselor rezultate din prelucrare de pe teritoriul vamal, agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu înregistraţi ca subiecţi ai impunerii cu accize, li restituie suma accizelor achitată la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de perfecţionare activă.

Persoane responsabile
Viorica Golban, e-mail: viorica.golban@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 30.11.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...