37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA și abrogarea HG nr.124 din 15 februarie 2013

Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA și abrogarea HG nr.124 din 15 februarie 2013

03.05.2017292 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.124 din 15 februarie 2013  

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile art.38 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, prezintă spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.124 din 15 februarie 2013.

Proiectul Hotărîrilor de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.124 din 15 februarie 2013 prevede stabilirea cerinţelor obligatorii pentru organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor (în continuare - întreprinderi şi organizaţii) în scopul beneficierii de scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor.

Întreprinderile şi organizaţiile ce urmează să beneficieze de scutire de TVA menționată mai sus urmează să depună o cerere în adresa Serviciului Fiscal de Stat, cu prezentarea în copie a documentelor confirmative și să întrunească cumulativ anumite criterii. 

În acest sens, cererea şi documentele anexate la aceasta se examinează de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, fiind înaintate propuneri Ministerului Finanțelor, care elaborează proiectul Hotărîrii Guvenului pentru completarea Listelor și prezintă spre examinare şi avizare autorităților publice centrale și instituţiilor interesate, precum și Guvernului spre aprobare. 

Persoane responsabile:
Alesea Boghiu, telefon: 022 26 27 69,
e-mail: alesea.boghiu@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 12.05.2017
Proiectul și Nota Informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...