37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”

Proiectul HG pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”

06.09.2016218 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu Planul național de armonizare a legislației, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 26.02.2015.

Modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 rezultă din necesitatea aducerii în concordanţă a legislaţiei naţionale, la regulile unice internaţionale.

Proiectul urmează să stabilească lista fructelor și legumelor proaspete care fac parte din categoria standardelor de calitate și comercializare specifice și să  stabilească cerințe privind clasificarea, calibrarea, prezentarea, marcarea și calitatea fructelor și legumelor proaspete, după condiționare și ambalare. Astfel, agenții economici vor avea accesul mai larg spre comercializarea produselor autohtone spre piețele UE și internaționale.

Aceste standarde specifice prevăd stabilirea cerinţelor de calitate ale fructelor şi legumelor proaspete, și sunt obligatorii pentru toţi producătorii, agenţii economici care participă la etapele de producere, prelucrare, etichetare, ambalare conform Anexei I, Partea A și B din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate. Conform Tratatului de la Geneva al Comisiei Economice Europene în cadrul Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU www.unece.org) sunt specificate cerințele de calitate și comercializare generale pentru fructe și legume proaspete.

Modificările şi completările ce urmează a fi efectuate, servesc temei pentru înlăturarea lacunelor  existente, astfel, vom obține mai multă transparență în prevederile hotărîrii prenotate.

În acest context, în scopul aducerii în concordanță cu acquis-ul comunitar şi asigurării unor cerințe de calitate, considerăm necesară examinarea şi aprobarea Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009" subliniind faptul că aplicarea în practică a acestor modificări, vor contribui la sporirea calităţii produselor finite, majorarea exportului şi protejarea drepturilor şi intereselor consumatorului.

Persoane responsabile
Victoria Mardari

Data limită pentru comentarii: 30.09.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...