37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG „Cu privire la Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii”

Proiectul HG „Cu privire la Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii”

18.11.2016860 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii, este generată de prevederile art. 10 al Legii nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, în scopul consultării opiniei comunităţii de afaceri privind problemele şi interesele întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare IMM) şi înaintării recomandărilor pentru îmbunătăţirea mediului de dezvoltare a acestora.

La desemnarea membrilor Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii (în continuare Consiliu) care urmează a fi nominalizaţi prin ordinul Ministrului Economiei, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului, vor fi luate în considerare criteriile obligatorii de desemnare a membrilor Consiliului, în componenţa nominală a căruia vor fi reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, ai patronatelor şi sindicatelor, organizaţiilor neguvernamentale şi celor de reprezentare a IMM-urilor şi mediului de afaceri.

Misiunea Consiliului instituit pe lângă Ministerul Economiei constă în analiza competitivităţii dezvoltării sectorului IMM-urilor, dezvoltarea competenţelor şi spiritului antreprenorial, cât şi înaintarea recomandărilor de îmbunătăţire a mediului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Astfel, acesta va constitui o platformă pentru dezbaterea situaţiei sectorului IMM, în cadrul căreia membrii acestuia pot să-şi exprime punctele de vedere şi propunerile sau pot să-şi manifeste interesul, acordul şi susţinerea pentru realizarea efectivă a proiectelor, programelor şi strategiilor de dezvoltare a sectorului IMM, la nivel naţional, regional şi local.

De asemenea, Consiliul va contribui la creşterea gradului de transparenţă a deciziilor administraţiei publice, asigurând informarea, consultarea şi participarea activă a reprezentanţilor patronatelor, ai organizaţiilor neguvernamentale şi a întreprinzătorilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative din domeniu.

Reieşind din cele relatate, se propune spre avizare proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii, promovarea căruia va îmbunătăţi cadrul de politici pentru susţinerea acestora.

Persoane responsabile
Consultant superior Diana Russu, tel.: 250645, e-mail: diana.russu@mec.gov.md

Data limită pentru comentarii: 01.12.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...