37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la HG nr.246 din 8 aprilie 2010”

Proiectul HG „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la HG nr.246 din 8 aprilie 2010”

12.02.2018559 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Un aspect esențial care a condus la elaborarea prezentului proiect de act normative, constituie racordarea prevederilor Hotărârii Guvernului respective la modificările și completărilor operate la Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, adoptate prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, în special modificarea termenului de "cota zero a TVA" cu termenul "scutire de TVA cu drept de deducere". Suplimentar, prezentul proiect de Hotărîre vine să actualizeze Lista proiectelor de asistență tehnică care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și beneficiază de facilități fiscale și vamale, precum și Lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA.

Persoane responsabile
Irina Babuci, Consultant principal, Secția asistență financiară externă,
Tel.: 022 26 27 04, e-mail: irina.babuci@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 14.02.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...