37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei”

Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei”

01.11.2016176 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei” este elaborat de către Ministerul Economiei.

Autoritatea publică abilitată cu funcţii speciale în domeniul supravegherii pieţei Ministerul Economiei este responsabil de elaborarea politicii statului în domeniul supravegherii pieţei, coordonează activitățile de supraveghere a pieței,  evaluează rezultatele activităţilor desfăşurate de autorităţile de supraveghere a pieţei şi a efectelor acestor activităţi pe piaţă.

În contextul dezvoltării cadrului legal referitor la supravegherea pieței în conformitate cu normele europene, Republica Moldova a adoptat Legea nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare, care trebuie sa asigure accesul pe piață a produselor sigure pentru consumatori și conforme cerințelor esențiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile.

Astfel, întru executarea art.34 al Legii nr.7/2016 a fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei”. Proiectul are ca obiectiv punerea la dispoziția autorităților de supravegherea a pieței și a organului vamal a unui instrument de asistență în identificarea produselor nesigure sau neconforme puse la dispoziție pe piață.

Proiectul este creat și gestionat cu scopul de a sprijini, în regim automatizat, măsurile de supraveghere a pieței. Astfel, Sistemul național de informare și comunicare pentru supravegherea pieței va fi compatibil cu „Registrul de Stat al Controalelor”.

În același timp, Conceptul se concentrează pe chestiunile practice cu care se confruntă autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile vamale atunci cînd efectuează controale privind siguranța și conformitatea produselor.

Avînd în vedere că, sistemul este format din registrul electronic al prescripțiilor eliberate de către autoritățile de supraveghere a pieței, cît și din sistemul electronic de comunicare între autoritățile de supraveghere a pieței și serviciul vamal, aceasta va duce la identificarea rapidă a produselor care prezintă un risc.

Persoane responsabile
Anastasia Haruța Tel: + (373) 22 250 668 anastasia.haruta@mec.gov.md

Data limită pentru comentarii: 16.11.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...