37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG ,,Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului”

Proiectul HG ,,Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului”

11.04.20181.091 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor, propune spre consultări publice, proiectul HG cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului.

Prezentul proiect de hotărîre a fost elaborat întru atingerea obiectivelor stabilite în Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.911 din 25 iulie 2016, precum și întru executarea prevederilor pct. 6 din Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor", și are drep scop consolidarea atribuțiilor ce țin de coordonarea asistenței financiare externe, domeniu complementar transferat în gestiunea ministerului de la Cancelaria de Stat în contextul reformei administrației publice în derulare.

Astfel, întru asigurarea executării prevederilor cadrului normativ menționate supra, a fost elaborat prezentul proiect de hotărîre, ce vine să modifice și să completeze Hotărârea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor".

Amendarea hotărîrii menționate, derivă din necesitatea îmbunătățirii capacității instituționale și procesului de coordonare a asistenței financiare externe.

Ministerului Finanțelor, urmează ai fi delegate o serie de atribuţii noi, precum:

  • examinarea propunerilor de proiecte/programe de asistență externă prin prisma priorităţilor sectoriale aprobate de către Guvern;
  • înaintarea Guvernului spre aprobare propuneri de finanțare a proiectelor/programelor de asistență externă, în limita spațiului fiscal disponibil;
  • coordonarea elaborării, negocierii și încheierii acordurilor în domeniul asistenţei externe promovând interesele naţionale și implicit sustenabilității finanțelor publice;
  • asigurarea menținerii dialogului productiv în cadrul forumului de comunicare cu creditorii/donatorii pe aspecte ce țin de finanțarea proiectelor/programelor de asistență externă noi și progresul în implementarea proiectelor/programelor în derulare;
  • diseminarea informației potenţialilor beneficiari privind oportunităţile de obţinere a asistenței financiare externe, cât şi a condiţiilor de solicitare a acesteia, la necesitate;
  • coordonarea procesului de monitorizare la nivel naţional a implementării proiectelor/programelor de asistență financiară externă, inclusiv analiza continuă a ratei de absorbţie a asistenţei financiare externe, etc;

Mai mult ca atât, Ministerului Finanțelor i-a fost atribuit rolul de punct de control/contact pentru toate ideile de proiecte noi. Ministerul Finanțelor va asigura integrarea noilor proiecte în procesul de planificare națională strategică și alocarea resurselor.

Potrivit Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor", Ministerului Finanțelor i-au fost transferate competențele, realizate anterior de către Cancelaria de Stat, în domeniul asistenței financiare externe.

Astfel, efectivul-limită al aparatului central şi trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanţelor se va stabili în număr de 303 unități, în raport cu 298 unități actuale, concomitent fiind optimizate unitățile de personal din cadrul Inspecției Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor.

Persoane responsabile:
Carauș Natalia, Consultant principal, Direcția investiții publice și administrarea asistenței financiare externe;
Tel. 022 26 26 88, email: natalia.caraus@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 21.04.2018
Proiectul și nota informativă.

 

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...