37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998

Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998

06.11.2017889 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a propus spre consultare publică Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998.

Prin urmare, prezentul proiect are drept scop modificarea legislației în vigoare în vederea îmbunătățirii mecanismelor de reglementare a procesului de utilizare a documentelor primare cu regim special de către mediul de afaceri și reducerii barierelor administrative pentru dezvoltarea acestuia. De asemenea, s-a efectuat actualizarea și ajustarea Nomenclatorului formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Suplimentar, documentele primare cu regim special au fost divizate în 2 compartimente distincte: cele întocmite în conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 și cele cu destinație administrativă reieșind din destinația acestora.

Potrivit modificărilor propuse, delegaţiile vor fi eliberate atât pentru primirea de mărfuri şi materiale cât și pentru alte active.

Delegațiile eliberate se vor înregistra de către contabilitate în Registrele de evidenţă a delegaţiilor, ce vor putea pot fi întocmite atât pe suport de hârtie cât și în formă electronică.

Persoane responsabile: Ecaterina Voloșciuc, consultant superior, Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ;
Tel 022 26 27 57;
Email: ecaterina.volosciuc@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 10.11.2017;
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...