37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.834 din 01.12.2015 pentru aprobarea formularului CET15

Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.834 din 01.12.2015 pentru aprobarea formularului CET15

05.10.2016998 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul Hotărîrii Guvernului nominalizat a fost elaborat întru aducerea în concordanţă a modificărilor şi completărilor operate la Codul fiscal prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17.06.2016 (Monitorul Oficial nr. 184-192/401 din 01.07.2016), sarcină stabilită în art. XXXI din Legea nominalizată.

Astfel, art. 21 din Codul fiscal a fost completat cu prevederi care stabilesc că persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepţia sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător în partea în care această sumă nu depăşeşte venitul impozabil.

De asemenea, în textul Codului fiscal, potrivit prevederilor stabilite la pct. 1 art. V din Legea nominalizată, cuvântul „patron" a fost substituit cu cuvântul „angajator".

Merită de a fi menţionat şi faptul că prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 177 din 21.07.2016 a fost modificată redacţia art. 152 din Codul fiscal prin care s-a stabilit un cuantum exact de 2% de desemnare procentuală din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii acestor desemnări de către contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare.

Concomitent, a fost stabilită o singură metodă de desemnare procentuală a impozitului pe venit (în schimbul celor trei metode stabilite anterior) prin care contribuabilii menţionaţi urmează să efectueze desemnarea în cauză. Astfel, în conformitate cu aceste prevederi contribuabilii menţionaţi vor avea posibilitatea de a desemna un cuantum procentual (2%) din suma impozitului pe venit calculat anual la buget prin completarea şi prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 15).

Prin urmare, completările şi modificările care se propun în formularul Declaraţiei nominalizate vor permite persoanelor fizice cetîţeni de aşi onora obligaţiile fiscale inclusiv prin declararea impozitului pe venit determinat din suma impozabilă a donaţiilor în cazul efectuării acestora, precum şi de a desemna, în folosul beneficiarilor acestor desemnări, un cuantum procentual din suma impozitului pe venit calculat anual la buget (stabilit expres în mărime de 2%).

Obiecțiile și propunerile pot fi prezentate IFPS pînă la data de 10 octombrie 2016 la adresa electronică ana.zota@fisc.md sau la tel.: (022) 82-33-95 (Direcția metodologia impozitelor directe și impozitare internațională).

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...