37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”

Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”

09.02.2017579 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11iunie 2002 este propusă întru realizarea prevederilor Legii nr.253 din17.11.2016 pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.847 -XV din 14 februarie 2002.

Prezentul proiect de hotărîre propune perfecționarea normelor salariale, care vor contribui la diminuarea plăților salariale neformale și sporirea protecției sociale ale salariaților din sectorul real al economiei.

Statul acordă o autonomie largă unităților cu autonomie financiară în stabilirea condiţiilor, formelor şi sistemelor de salarizare, ceea ce este expres stabilit în art. 3 al Legii salarizării, care prevede în alin. (3) că, „în funcţie de specificul activităţii şi condiţiile economice concrete, unităţile din sectorul real aplică, pentru organizarea salarizării, sistemul tarifar şi/sau sistemele netarifare de salarizare", iar conform alin. (4) „alegerea sistemului de salarizare în cadrul unităţii se efectuează de către angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor".

Pentru ambele sisteme de salarizare, statul reglementează salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară din sectorul real prin stabilirea mărimii cuantumului minim garantat a salariului în sectorul real, ca punct de pornire în cadrul negocierilor.

Practica aplicării cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real ne demonstrează că, unii angajatori stabilesc pentru toți angajații săi, indiferent de calificare, competențe profesionale sau funcția deținută, salariul de funcție la nivelul cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, care începînd cu 1 mai 2016 constituie 2100 lei pe lună, astfel diminuînd fondul de salarizare din care se achită contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. Evident, prin folosirea unei astfel de metode de salarizare, o parte din salariu se plătea în mod neoficial.

Completarea Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 cu punctul 21 va permite ca în baza cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real salariile de funcție (salariile tarifare) să fie diferențiate în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență a salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor.

Astfel, s-a propus ca diferențierea salariilor pe categorii de angajați, de la muncitori necalificați pînă la personal de conducere, să fie nu mai mică decît 1 la 2.

Totodată, proiectul de hotărîre prevede că, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se include salariul suplimentar (sporurile, suplimentele, adaosurile și premiile curente) și alte plăți de stimulare sau compensare.

Noua redacție a punctului 3 din hotărîre va asigura ca salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) în sectorul real să fie stabilit prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel puţin egală sau care depăşeşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, iar la nivel de unitate din ramurile respective - în mărime care să nu fie mai mică decît cuantumul stabilit la nivel de ramură.

Persoane responsabile
Revenco Viorica 022-269313 viorica.revenco@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 28.02.2017

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...