37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG cu privire la modificarea şi completarea HG nr.250 din 9.03.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM”

Proiectul HG cu privire la modificarea şi completarea HG nr.250 din 9.03.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM”

03.06.2016637 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În scopul sporirii calităţii, productivităţii şi competitivităţii produselor de producţie autohtonă, a lucrărilor executate, serviciilor prestate, precum şi pentru stimularea exportatorilor, inovatorilor, meşterilor populari şi a tineretului, anual în Republica Moldova, în cadrul Forumului întreprinderilor mici şi mijlocii, se organizează şi se desfăşoară concursul republican „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii".

Tendinţa agenţilor economici de a avea o imagine activ-comercială a mărfurilor sau serviciilor proprii constituie o dovadă a intenţiei lor de a obţine superioritate în relaţiile de piaţă, în condiţii de competitivitate dură, şi de a dobândi experienţă în utilizarea tehnologiilor eficiente de marketing.

Necesitatea instituirii concursului nominalizat în anul 2005, a fost dictată de condiţiile dezvoltării relaţiilor economice, dat fiind concurenţă vădită pe piaţa contemporană, iar imaginea întreprinderilor determină, în mare măsură, mărimea volumului vânzărilor. În momentul de faţă, atât noile accente în dezvoltarea economiei naţionale, cât şi alinierea la piaţa europeană în contextul semnării cu Uniunea Europeană a Acordului de Asociere RM-UE şi a Acordului de creare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător RM-UE (DCFTA), oferă întreprinderilor mici şi mijlocii noi oportunităţi de dezvoltare, care aduc cu sine noi condiţii în aspect concurenţial.

În acest sens, devine inevitabilă actualizarea listei nominalizărilor din cadrul concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii" şi revizuirea indicatorilor economico-financiari care stau la baza acestuia.

Totodată, necesitatea introducerii modificărilor şi completărilor în Hotărârea Guvernului nr. 250 din 09 martie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii" este condiţionată şi de alţi factori, cum ar fi alinierea la iniţiativă europeană - "Săptămâna IMM-urilor" care necesită modificarea perioada organizării şi desfăşurării la nivel local şi republican a concursului şi fluctuaţia cadrelor, care impune modificarea componenţei nominale a Comisiei republicane de concurs.

Persoane responsabile
Oxana Gnatiuc oxana.gnatiuc@mec.gov.md Tel. 250-642

Data limită pentru comentarii: 16.06.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...