37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG cu privire la modificarea HG privind organizarea activităţii de inspectare fianciară nr.1026 din 02.11.2010

Proiectul HG cu privire la modificarea HG privind organizarea activităţii de inspectare fianciară nr.1026 din 02.11.2010

31.01.2017359 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de hotărîre prenotat este elaborat în scopul aducerii în concordanţă a Hotărîrii Guvernului nr. 1026 din 02.11.2010 cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1286 din 30 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

În legătură cu faptul că, Hotărîrea Guvernului nr. 1286 din 30.11.2016, oferă dreptul Inspecției Financiare să efectueze controlul utilizării sumelor de desemnare procentuală și să atragă la răspundere beneficiarii care au încălcat regulile de utilizarea a acestora, considerăm oportun, întru asigurarea protejării intereselor financiare ale statului şi, nu în ultimul rînd, în vederea asigurării aplicării corecte şi uniforme a cadrului legal, Ministerul Finanţelor intervine cu următoarele modificări în Hotărîrea Guvernului nr. 1026 din 02.11.2010, după cum urmează:
- punctul 6, se completează cu litera e) cu următorul cuprins: „e) asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private pe aspecte ce ţin de utilizarea sumelor de desemnare procentuală";
- punctul 7 subpunctul 1) lit. g) va avea următorul cuprins: „adoptă hotărîri și decizii, inclusiv privind aplicarea sancţiunilor pecuniare și de reeșalonare a sancțiunilor aplicate".

Proiectul actului normativ nu necesită cheltuieli financiare suplimentare.

Pornind de la cele expuse, Ministerul Finanțelor intervine cu rugămintea de a susţine promovarea şi aprobarea proiectului de hotărîre.

Persoane responsabile
Scutelnic Evelina, tel: 022 22 26 70, e-mail: scutelnic.evelina@if.gov.md

Data limită pentru comentarii: 10.02.2017

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...