37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG cu privire la completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea SFS aprobat prin HG nr. 395 din 05.06.2017

Proiectul HG cu privire la completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea SFS aprobat prin HG nr. 395 din 05.06.2017

23.10.2017449 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV  din 18.07.2003, prezintă pentru consultare public setul de material aferente proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la completarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Serviciului Fiscal de Stat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 395 din 05 iunie 2017.

Prezentul proiect de Hotărâre, are drept scop completarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Serviciului Fiscal de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 395 din  05.06.2017, cu prevederi privind organizarea și funcționarea Consiliului executiv al Serviciului Fiscal de Stat.

Consiliul executiv este un organ constituit în cadrul Serviciului Fiscal de Stat care asigură și dirijează activitatea acestuia.

Consiliul executiv este un organ de studiere, examinare și decizie asupra problemelor de competență, abordate în cadrul asigurării administrării fiscale, exercitării controlului asupra respectării legislației, calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale și nefiscale, precum și de conformare voluntară a contribuabililor.

Proiectul Hotărârii de Guvern, conține prevederi privind organizarea Consiliului executiv al Serviciului Fiscal de Stat, fiind stabilită calitatea de membru al Consiliului și care sunt drepturile și obligațiile membrului.

Este stabilit că președinte al Consiliului executiv este Directorul Serviciului Fiscal de Stat, care exercită această activitate odată cu numirea în funcție. În lipsa acestuia, funcțiile respective se atribuie directorului adjunct al SFS, care îndeplinește funcțiile directorului.

Totodată, proiectul Hotărârii prevede forma de activitate a Consiliului, care este ședința și care se consideră deliberativă dacă la ea participă cel puțin 4 persoane din componența acestuia (inclusiv președintele Consiliului).

Este reglementat modul de adoptare a Deciziilor Consiliului, care se adoptă cu majoritatea de voturi ai membrilor Consiliului, iar în cazul parității de voturi, cel al președintelui Consiliului fiind decisiv, și care sunt semnate de către toți membrii Consiliului, prezenți la ședință.

Concomitent, proiectul stabilește care sunt atribuțiile Consiliului executiv al Serviciului Fiscal de Stat și principalele domenii de activitate.

Persoane responsabile:
Valeria Nedelea, Serviciul Fiscal de Stat, e-mail: nedelea.valeria@sfs.md.

Data limită pentru comentarii: 30.10.2017
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...