37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat

Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat

21.02.20171.145 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern este elaborat în scopul executării prevederilor actelor legislative în vigoare, urmare a modificărilor și completărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea  unor acte legislative,  prin care s-a dispus reorganizarea  de la 1 aprilie 2017 a celor 36 organe fiscale existente, într-o singură persoană juridică - Serviciul Fiscal de Stat.

La 1 aprilie 2017 Serviciul Fiscal de Stat se creează prin reorganizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi absorbția în acesta din urmă a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.

Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern stabilește normele necesare pentru asigurarea activității Serviciului Fiscal de Stat.

Conform art. 48 alin. (5) din Legea  nr. 317 - XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, referirea la alte puncte din acelaşi act se face în cazul necesităţii de a se menţiona raporturile dintre reglementări sau de a se evita repetarea.
Astfel, luînd în considerație faptul că atribuțiile, drepturile și obligațiile Serviciului Fiscal de Stat sunt stabilite de Codul fiscal,  în proiectul  Hotărîrii de Guvern se face trimitere la prevederile legale care le stabilesc pentru a evita repetarea acestora.

Proiectul  Hotărîrii de Guvern stabilește norme care să reglementeze activitatea Consiliului executiv al Serviciului Fiscal de Stat. 

Consiliul executiv se propune să fie un organ colegial de decizie care să examineze cele mai stringente probleme cu care se confruntă Serviciul Fiscal de Stat și să stabilească soluții optime de depășire a acestora, precum și poziția Serviciului Fiscal de Stat pe marginea unor situații problematice sau cu tratare ambiguă.

Luînd în considerație specificul procesului de administrare fiscală regulamentul stabilește norme privind programul de lucru al Serviciului Fiscal de Stat și condițiile în care acesta poate fi modificat.  Această prevedere are drept scop de a asigura comoditate contribuabililor  în procesul de administrare fiscală prin prelungirea programului de lucru în perioadele de raportare fiscală.

Se propune ca numărul efectivului-limită de personal al Serviciului Fiscal de Stat să fie de 1892 unități, ceia ce reprezintă numărul actual de personal pentru toate organele fiscale teritoriale și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Aprobarea proiectului de Hotărîre nu va afecta relația cu contribuabilii sau cu alte autorități publice și nici nu va genera cheltuieli suplimentare pentru bugetul public national.

Persoane responsabile
Victoria Belous, e-mail: victoria.belous@fisc.md 

Data limită pentru comentarii: 28.02.2017

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...