37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

04.08.20161.568 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale şi a Legea nr. 1117-XIII din 26 februarie 1997 privind bursele de mărfuri) este o acţiune convergentă dispoziţiilor obligatorii din art. II din Legea nr. 127 din 9 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activității de întreprinzător, care stabilește că Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile acesteia.

Astfel, prin Legea nr. 127 din 9 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător au fost excluse din lista genurilor reglementate prin licențiere 3 genuri:
- activitatea burselor de mărfuri;
- confecționarea și distrugerea ștampilelor;
- activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale, ceea ce generează necesitatea de actualizare a listei actelor permisive - licențele pentru activitățile expuse.

Sensul prezenței unei activități economice ca gen reglementat prin licențiere rezidă în întrunirea criteriilor evocate de art. 4 al Legii nr. 451/2001:
a) implicarea utilizării resurselor limitate ale statului;
b) necesitatea stabilirii condițiilor și cerințelor speciale de activitate, precum și verificării respectării acestora pe parcursul activității, pentru excluderea prejudicierii drepturilor, intereselor legitime și sănătății cetățenilor, mediului înconjurător și securității statului; licențierea nu dublează alte proceduri de reglementare, stabilite de lege pentru alocarea resurselor limitate ale statului și/sau asigurarea respectării condițiilor și cerințelor speciale pentru excluderea prejudicierii drepturilor, intereselor legitime și sănătății cetățenilor, mediului înconjurător și securității statului.

În condițiile în care impactul care-l are un gen de activitate asupra procesului de licențiere din punct de vedere economic și social este unul nesemnificativ, fără implicarea riscurilor expuse la art. 4 din Legea de referință, urmează procesul firesc de dereglementare. Pentru genurile propuse a fi dereglementate - prin eliminarea prevederilor conexe licenţierii din cadrul legislativ şi normativ de specialitate, s-a constatat necesitatea demarării mecanismelor naturale de echilibru ale economiei de piață.

Persoane responsabile
Alexandru Leonte Tel. 250-635; email: alexandru.leonte@mec.gov.md

Data limită pentru comentarii: 17.08.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...