37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează la unele HG

Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează la unele HG

05.03.2018826 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a înaintat spre dezbateri publice Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează la unele HG.

Proiectul propus a fost elaborat în vederea racordării modificărilor operate prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative la unele acte normative în domeniul TVA.

Astfel, modificările vor fi efectuate asupra următoarelor Hotărâri de Guvern:

  1. Hotărârea Guvernului nr.949 din 12.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la aplicare a cotei zero a taxei pe valoarea adăugată, precum și a scutirii de la plata impozitelor, taxelor și altor părți obligatorii stabilite de Acordul "Compact";
  2. Hotărârea Guvernului nr.93 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată;
  3. Hotărârea Guvernului nr.145 din 26.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal;
  4. Hotărârea Guvernului nr.543 din 08.07.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA și de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997;
  5. Hotărârea Guvernului nr.782 din 25.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei "zero" a TVA și a scutirii de taxa vamală și taxa pentru proceduri vamale, aplicată mărfurilor (serviciilor) importate și/sau livrate pe teritoriul țării, destinate proiectului "Reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chișinău" și Programului de Investiții Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă și tratare a apelor uzate în municipiul Chișinău; și
  6. Hotărârea Guvernului nr.474 din 20.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială.

În acest sens, proiectul respectiv prevede substituirea termenilor de "trecere în cont", "cota zero a TVA„ și "active materiale pe termen lung„ cu termenii actuali utilizați în legislația fiscală, și anume "deducere„ ,"scutire de TVA cu drept de deducere„ și respectiv "mijloace fixe„

Totodată, proiectul Hotărârii Guvernului conține norme privind modalitatea, precum și documentele necesare ce urmează a fi prezentate în cazul restituirii sumei TVA aferent mărfurilor și serviciilor destinate utilizării în cadrul proiectelor de parteneriat public - privat de interes național.

Un alt aspect esențial care este prevăzut în proiectul respectiv aferent modificării Hotărârii Guvernului nr.93 din 01.02.2013, este delimitarea modalității de calculare a sumei TVA spre restituire, care urmează a fi solicitată pentru perioadele fiscale de pînă la 01.01.2018 și după data respectivă.

Aceste modificări sunt necesare în contextul în care prin Legea nr.288 din 15.12.2017 a fost exclusă obligativitatea de restituire a sumei TVA achitată doar pentru sumele achitate prin intermediul contului bancar în cadrul operațiunilor de export și investițiilor capitale, conform art.1011 din Codul fiscal, iar pentru restituirea sumei TVA aferente investițiilor capitale în autovehicule, prevăzută la art.1013 din Codul fiscal, a fost introdusă obligativitatea achitării sumei TVA prin intermediul contului bancar.

Persoane responsabile:
Chiruța Ina, consultant principal, Direcția politici fiscale și vamale,
Tel: 022 26 27 96, email: ina.chiruta@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 14.03.2018
Proiectul și nota informativă. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...