37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului

Proiectul HG Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului

25.01.2017789 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului a fost elaborat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în comun cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, scopul principal urmărit fiind perfecţionarea cadrului normativ care reglementează modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice axate pe clienţi, prin diversificarea canalelor de acordare a serviciilor.

În acest scop, se oferă oportunitatea de a solicita indemnizaţiile paternale şi prin intermediul serviciului e-Cerere prin portalul guvernamental al serviciilor electronice www.servicii.gov.md sau pagina-web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Implementarea serviciului e-Cerere va determina:
- facilitarea accesibilităţii la serviciu pentru client;
- optimizarea timpului de solicitare a indemnizaţiei paternale;
- obţinerea informaţiei mai rapid şi mai eficient;
- diminuarea costurilor suportate de client;
- reducerea sarcinii administrative pentru Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Totodată, prin acest proiect se propune modificarea Hotărîrii de Guvern nr. 108 din 3 februarie 2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi Hotărîrii de Guvern nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, în partea ce ţine de modul de plafonare a venitului asigurat inclus în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor specificate în hotărîrile menţionate, în concordanţă cu modificările operate în Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale prin Legea nr. 290 din 16.12.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Persoane responsabile
Stavilo Nadejda, tel: 022269319 e-mail: nadejda.stavilo@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 31.01.2017

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...