37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul HG cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului

Proiectul HG cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului

14.02.2017831 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul a fost elaborat în temeiul alin.(2) art.2. al Legii nr.187 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor din 22.07.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313, art.657) şi art.39 alin.(2) lit.b) al Legii nr.7 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare din 26.02.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2016, nr.79-89,art.146) şi are drept scop ajustarea cadrului normativ la prevederile legilor prenotate.

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 187 din 22.07.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor. Astfel odată cu intrarea în vigoare la data de 22 martie 2017 a Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 urmează să reglementeze toate aspectele legate de vînzări de produse şi garanţiile conexe, pentru asigurarea unui nivel minim, uniform al protecţiei consumatorului în contextul pieţei interne. Respectiv apare necesitate abrogării Hotărîrii Guvernului nr. 1465 din 08 decembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi termenelor de garanţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.1530).

De asemenea Legea nr.7 din 26.02.2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare cadru legal de norme şi principii legate de supravegherea pieţei în parte ce ţine de corespunderea produselor nealimentare introduse pe piaţă si/sau puse în funcţiune cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementările tehnice, în scopul asigurării prin activităţile de supraveghere efectuate de autorităţile împuternicite, protejarea intereselor publice precum sănătatea şi siguranţa în general, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, protecţia consumatorilor, protecţia mediului şi securitatea.

Astfel avînd în vedere că legea prenotată intră în vigoare la 1 aprilie 2017 este necesar de abrogat Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 13 august 2012 „ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a activităţilor de supraveghere a pieţei de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor” precum şi a Hotărîrii Guvernului nr. 862 din 26 iulie 2004 „Cu privire la perfecţionarea sistemului de control de stat specializat”.

Odată cu abrogarea hotărîrilor sus-menţionate se propune abrogarea a actelor normative de modificare şi completare a acestora.

Persoane responsabile
Deseatnic Mihaela, tel: 022 233-617, e-mail: mihaela.deseatnic@mec.gov.md

Data limită pentru comentarii: 13.03.2017

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...