37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul H.G. privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniu controlului de stat

Proiectul H.G. privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniu controlului de stat

09.03.2017327 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În urma constatării situației nesatisfăcătoare în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător, Guvernul și-a propus revizuirea cadrului normativ în domeniu în vederea atingerii unei eficiențe maxime a acestui instrument - controlul de stat, precum și micșorarea constantă a presiunii asupra mediului de afaceri. Mai mult, acest obiectiv - reducerea poverii asupra agenților economici, în special prin scăderea numărului de controale, dar și prin asigurarea proporționalității acestora - este stabilit și în Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1021 din 16 decembrie 2013, în care s-a propus ameliorarea cadrului normativ și legislativ, care reglementează controlul de stat.

În vederea realizării acestor obiective, la 23 septembrie 2016, Parlamentul a adoptat Legea nr. 230 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare - Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016). Actul legislativ numit a adus mai multe modificări cadrului legislativ privind procedura de efectuare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător. Suplimentar, însă, Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016 a instituit și un nou sistem instituțional de control, adică a revizuit numărul organelor cu dreptul de a efectua controlul de stat.

Pentru a asigura implementarea completă și eficientă a prevederilor Legii nr. 230 din 23 septembrie 2016, s-a impus necesitatea aducerii în concordanță cu prevederile acesteia a întregului cadru legislativ afectat. Întru realizarea acestui obiectiv, a fost elaborat proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care vine să pună în acord actele legislative care reglementează activitatea de control pus în competența Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - ANSA), Agenției pentru Supravegherea Pieței și Produselor Nealimentare (în continuare - ASPPN) și a Inspectoratului de Stat al Muncii (în continuare - ISM).

Scopul urmărit de proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative este crearea cadrului legislativ necesar pentru realizarea de către ANSA, ASPPN și a ISM a noilor atribuții date în competența acestora prin Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016, și anume:

- pentru ANSA - controlul de stat în domeniul producerii și circulației vinului și produselor alcoolice, protecției consumatorilor în domeniul alimentar, siguranței ocupaționale și al respectării condițiilor de licențiere conform domeniului aferent;

- pentru ASPPN - delimitarea clară a competențelor de supraveghere a pieței doar în partea produselor nealimentare, nu și în partea ce se referă la produsele alimentare, preluarea competențelor de supraveghere și control al conformității tuturor serviciilor, inclusiv a serviciilor turistice; precum și competențe de supraveghere și control în domeniul siguranței ocupaționale;

- pentru ISM - în competența acestei autorități rămân doar competențele de control a respectării prevederilor legale referitoare la raporturile de muncă, acelea privind siguranța ocupațională (siguranța și sănătatea muncii) fiind distribuite altor trei organe - ANSA; ASPPN și Inspectoratului pentru supraveghere tehnică (în continuare - IST);

- eficientizarea procedurilor de control prin clarificarea unor prevederi ale Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (în continuare - Legea nr. 131 din 8 iunie 2012).

Persoane responsabile
Responsabil Cezar Iliaș: +373 (22) 250625 Consultant superior - Ministerul Economiei al Republicii Moldova Direcția politici de reglementare a activității de întreprinzător Mobile: +373 69271929 E-mail: cezar.ilias@mec.gov.md Phone: +373 (22) 250625 Fax: +373 (22) 250533 Piața Marii Adunări Naționale, 1, Chișinău, Moldova www.mec.gov.md

Data limită pentru comentarii: 21.03.2017

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...