37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative şi Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr.474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea MCC

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative şi Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr.474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea MCC

18.11.2016290 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi Proiectul HG cu privire la modificarea şi completarea HG nr.474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar şi HG nr.1083 din 26 octombrie 2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile art.38 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, prezintă pentru examinare şi avizare setul de materiale aferent proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi proiectului HG cu privire la modificarea şi completarea HG nr.474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar şi HG nr. 1083 din 26 octombrie 2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei.

Prezentul proiect de lege prevede acordarea posibilităţii organului fiscal de a întocmi actul de control fiscal, cu respectarea prevederilor art.216 alin.(6) şi alin.(8) şi/sau a procesului-verbal cu privire la contravenţie, în partea ce ţine de aplicarea sancțiunilor față de unitățile de schimb valutar care admit încălcări aferente aplicării mașinilor de casă și control constatate în actele de control (în continuare MCC) ale Băncii Naționale a Moldovei.

Completările respective sunt cauzate de faptul că, încălcările din domeniul mașinilor de casă și control cu memorie fiscală sunt sancţionate de organul fiscal în conformitate cu art.2931 din Codul Contravenţional nr.218-XVI din 24.10.2008 şi art.254 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997.

Banca Naţională a Moldovei, în scopul exercitării atribuţiilor sale ce ţin de domeniul reglementării valutare, verifică şi unităţile de schimb valutar în care deseori  depistează fapte ce constituie contravenţii, mai ales încălcarea regulilor de exploatare a MCC. Nefiind organ de specialitate specificat, împuternicit cu atribuţii de constatare a contravenţiei şi/sau de sancţionare, Banca Naţională a Moldovei remite Actul privind rezultatul controlului pentru soluţionare şi sancţionare organului fiscal, conform punctului 144 din Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar.

În acest sens, pentru a legifera aceste prevederi, propunem completarea Codului fiscal şi a Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei în partea ce ţine de aplicarea sancțiunilor față de unitățile de schimb valutar care admit încălcări aferente aplicării MCC constatate în actele de control ale Băncii Naționale a Moldovei.

Persoane responsabile
Viorica Golban, viorica.golban@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 30.11.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...