37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

07.05.20141.372 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Necesitatea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în continuare – proiect de lege) derivă din situația în domeniul de reglementare a activităţilor de comerţ interior. Conform prevederilor cadrului juridic naţional, pentru desfăşurarea afacerii se solicită un număr extins de acte permisive (autorizaţii, certificate, avize, licenţe, etc.), majoritatea din care se dublează, impun costuri majore de timp şi resurse financiare și umane. Deși unele din aceste acte sunt inoportune sau inutile, se suprapun și nu oferă nici întreprinzătorului, și nici statului un avantaj real.

Peste 50 la sută din numărul total de întreprinderi mici şi mijlocii îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, iar acest fapt impune obținerea de către întreprinzători a autorizației de funcționare. Avînd în vedere reglementările actuale, obținerea autorizației de funcționare este dificilă și problematică:

- durează cca.70 de zile;
- este posibilă doar după obținerea unor pre-avize și autorizări adiționale de la cca.7 autorități de stat (autoritatea publică locală, subdiviziunile responsabile de construcții și urbanism, CNSP, ANSA, MAI,
- organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, Camera de Licențiere);
- implică controale la fața locului, efectuate de regulă de autoritatea publică locală, CNSP, ANSA și organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
- diferă de la o localitate la alta;
- de regulă, termenul de valabilitate a autorizației este un an; respectiv, majoritatea întreprinzătorilor sînt obligați să obțină anual o nouă autorizație.

Propunerile de modificare a Legii cu privire la comerțul interior și a legislației adiacente au ca scop și vor asigura:

- optimizarea reglementărilor ce țin de autorizația de funcționare în comerț și actelor permisive aplicate în prezent în contextul eliberării autorizației de funcționare în comerț;
- reducerea semnificativă a procedurilor și etapelor de eliberare a autorizațiilor de funcționare în comerț;
- excluderea suprapunerilor dintre funcțiile de autorizare și control ale autorităților publice locale (APL) și centrale (APC) în privința activităților de comerț;
- excluderea reglementărilor contradictorii și normelor inutile sau care creează impedimente în activitatea de comerț și în procesul de eliberare a autorizațiilor de funcționare în comerț.

Principalele modificări propuse la Legea cu privire la comerțul interior prevăd:

- definirea noțiunilor aplicate în cadrul legii și stabilirea unor noi noțiuni relevante (loc pentru comerț, micul comerciant, unitate mobilă, comerț ambulant etc.);
- stabilirea expresă a cerințelor pe care trebuie să le întrunească comerciantul pentru a obține autorizația de funcționare în comerț și pentru a desfășura activități de comerț;
- implementarea mecanismului ghișeului unic la eliberarea autorizațiilor de funcționare și stabilirea funcțiilor APL și APC în cadrul acestui mecanism;
- trecerea de la modelul ex-ante de autorizare și control (efectuarea inspecțiilor pînă la inițierea activității de către întreprinzător) la modelul ex-post (efectuarea inspecțiilor după inițierea activității de către întreprinzător);
- stabilirea exactă a competențelor de control ale APL și APC implicate în autorizarea și supravegherea activității de comerț;
- stabilirea setului de documente necesar pentru prezentare la APL în vederea eliberării autorizației de funcționare în comerț, în dependență de activitățile desfășurate; excluderea actelor permisive solicitate în prezent de APL, care nu sunt necesare în procesul autorizării în domeniul comerțului intern;
- stabilirea cazurilor în care APL este în drept să refuze eliberarea, să suspende sau să retragă autorizația de funcționare în comerț, și a procedurilor respective;
- includerea modelelor de acte ce urmează a fi aplicate la eliberarea autorizației de funcționare în comerț;
- reducerea perioadei de eliberare a autorizației de funcționare în comerț pînă la 7 zile (de la cca.70 zile în prezent);
- extinderea termenului de valabilitate a autorizației de funcționare în comerț;
- menținerea condiției de eliberare gratuită a autorizației de funcționare în comerț și reglementarea aspectelor ce țin de taxele achitate de comercianți pentru deținerea autorizației de funcționare în comerț.

Activitatea de optimizare a procedurii de autorizare a desfăşurării activităţilor de comerţ în baza principiului “ghişeului unic” este stabilită în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014 şi se regăseşte în pct.8 din Foaia de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea eliminării constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri 2013-2014, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.765 din 25.09.2013.

Persoane responsabile
Mihail Iurcu Tel: 250 624 E-mail: mihail.iurcu@mec.gov.md 

Data limită pentru comentarii: 14.05.2014

Proiectul Hotaririi Guvernului si nota informativă

Comentarii

  1. Tatiana spune:

    proiectul dat este binevenit.Va multumim.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...