37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

28.08.20171.327 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", prezintă pentru consultări publice proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative.

Prezentul proiect de lege este elaborat întru executarea articolului 85 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a 82 de acte legislative în vederea aducerii în concordanță cu prevederile legii sus-menționate.

Persoane responsabile:
Roșca Dina - Șef, Direcția coordonarea și generalizarea politicilor bugetar-fiscale din cadrul Direcției generale sinteză bugetară;
Tel/fax: 022-26-26-13, 022 -26-26-17
e-mail: dina.rosca@mf.gov.md, viorica.neclea@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii:15.09.2017
Proiectul și Nota Informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...