37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

23.10.20151.141 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative se propun modificări la Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002, Codul electoral și Legea nr.278-XIV din 11.02.1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaților în urma mutilării sau altor vătămări ale sănătății în timpul exercitării obligațiilor de serviciu.

Conform prevederilor articolului 3 al Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002, unităţile economice din sectorul real al economiei naţionale aplică, pentru organizarea salarizării angajaţilor, sistemul tarifar şi/sau sisteme netarifare de salarizare.

Pentru ambele sisteme de salarizare, statul reglementează retribuirea muncii salariaţilor din unităţi, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, prin stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real.

Ca urmare, unii angajatori stabilesc pentru toți angajații, indiferent de funcția deținută, salariul de funcție la nivelul cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, care începînd cu 1 mai 2015 constituie 1900 lei pe lună. Respectiv, ia amploare practica negativă de achitare a salariilor în plic.

Întru diminuarea acestui fenomen, la recomandarea Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, în Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor în plic și muncii la negru, aprobat prin hotărîre de Guvern, s-a inclus ca obiectiv, diferențierea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real pe patru nivele, în funcție de complexitatea muncii, nivelul de pregătire și calificare a salariaților.

Un alt obiectiv inclus în planul de acțiuni sus-numit este sporirea cotei înregistrate a salariului, prin extinderea achitării salariilor prin intermediul cardurilor de plată și altor instrumente de plată definite conform Legii nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Astfel, în scopul realizării măsurilor de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic" se propun modificările articolelor 12, 14 și 30 la Legea salarizării.

La art. 15 al Legii salarizării se propune excluderea limitelor minime și maxime ale sporului de compensații pentru condiții nefavorabile de muncă în raport cu salariul minim, mărimile concrete ale sporurilor urmînd a fi stabilite prin negocieri colective în Convenția colectivă nivel național și ramural.

În art.23 din lege este reglementat cuantumul lunar total al salariului conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat și al întreprinderilor monopoliste.

Persoane responsabile
Revenco Viorica 022-269313 viorica.revenco@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 18.11.2015

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

  1. Adrian spune:

    Da, interesant proiect

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...