37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător

03.02.2017369 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În conformitate cu indicația din Art. XII din Legea nr.181 din 22 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător, Guvernul vine să propună, prin proiectul de lege în cauză:
a) proiecte de modificare şi completare a actelor legislative în vederea aprobării rezultatelor optimizărilor propuse şi implementării lor ulterioare;
b) proiectul noului Nomenclator al actelor permisive, divizat în trei compartimente: autorizaţii (acte permisive ce se referă la acordarea anumitor drepturi de activitate şi la atestarea întrunirii anumitor condiţii de către agentul economic), certificate (acte permisive ce se referă la conformitatea bunurilor şi/sau serviciilor) şi licenţe, proiectul fiind însoţit de propuneri de modificare a legilor aferente.

Corespunzător, se propune completarea Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 în care:
- se înglobează licențele (în calitate de un tip de acte permisive), fiind propus în acest sens un capitol separat pentru activitatea de licențiere, cu abrogarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;
- se dezvoltă procedura aprobării tacite (modul de utilizare și punere în aplicare a principiului aprobării tacite) cu implicarea Ministerului Afacerilor Interne și cu o sancționare mai amplă a funcționarilor care admit aprobarea tacită și sau abuzează la faza de depunere a cererii pentru act permisiv;
- se abrogă dreptul autorității emitente de a respinge cererea, însă pe de altă parte se instituite mecanismul de suspendare a termenului de emitere a actului permisiv, conform căruia dacă solicitantul nu a anexat la cererea toate documentele stabilite de lege sau nu a completat corespunzător cererea, autoritatea emitentă notifică solicitantul și suspendă curgerea termenului stabilit de lege pentru emiterea actului în cauză pînă la 30 de zile;
- sunt efectuate clarificări și rectificări în ceea ce ține temeiurile și modul de suspendare și/sau retragere a actului permisiv;
- se clarifică cum și în ce mod se efectuează controlul de stat la emiterea actului permisiv sau pentru verificarea respectării condițiilor de autorizare;
- toate actele permisive se divid în 3 categorii - autorizații, licențe și certificate și se indică modalitatea și forma de reglementare a acestora aferentă fiecărei categorii în parte;
- se clarifică ce acte nu intră în categoria actelor permisive;
- se propune un nou Nomenclator, diferit ca formă și conținut, care se divide în 3 Nomenclatoare în dependență de categoria de act permisiv și care se focusează nu pe autorități dar pe acte în sine, indicînd totodată nu doar costul și termenul de valabilitate al actului, dar si autoritatea emitentă responsabilă, precum și autoritățile/entitățile care sunt implicate direct sau indirect la elaborarea și emiterea actului permisiv în cauză.

Pe lîngă modificările la Legea nr.160 din 22 iulie 2011, în proiectul de lege elaborat se propune un set de modificări și completări a circa 83 de legi, care conține:
- reflectarea noului Nomenclator al actelor permisive, odată ce Nomenclatorul nou presupune excluderea a peste 100 de acte permisive din actualul Nomenclator, dar și din sistemul legislativ în genere, precum și includerea în Nomenclator a unor acte permisive, care nu au fost incluse la timpul lor;
- reglementarea mai completă a procedurilor și condițiilor de acordare a actelor permisive ce se păstrează în Nomenclatorul actelor permisive;
- corelările necesare în tot cadrul legislativ cu mecanismele, procedurile și principiile stabilite prin Legea nr. 160 din 22 iulie 2011.

Persoane responsabile
Valentina Chiper, șef al Direcției, tel. 250-616, 250-533; email: valentina.chiper@mec.gov.md

Data limită pentru comentarii: 15.02.2017

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...