37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

30.03.2016644 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de lege este propus în vederea atingerii obiectivului „Business: cu reguli clare de joc" stabilit în Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020" precum şi în conformitate cu obligaţia generală de revizuire periodică stabilită la art.3 din Legea nr.161 din 22.07.2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător, avînd scopul de a scădea povara existentă pentru mediul de afaceri, dar şi de a eficientiza cheltuielile şi efortul în procesul de reglementare prin acte permisive şi licenţe.

Se propune completarea Legii nr.160 din 22.07.2011 cu norme care vor dezvolta şi detalia principiile şi mecanismele de reglementare prin acte permisive, care necesita a fi utilizate în cursul procesului de revizuire şi de optimizare preconizat, pentru a elimina deficienţele descrise mai sus, precum şi instituirea normelor juridice necesare care ar permite fondarea şi fortificarea ghişeului unic în calitate de platformă electronică cu fluxul necesar de documente în variantă electronică. Totodată, sunt propuse pentru excludere circa 100 de acte permisive din cadrul Nomenclatorului, în calitate de prim pas în procesul de optimizare şi revizuire.

Un compartiment separat ţine de stabilirea procesului comprehensiv de revizuire şi optimizare, care va fi desfăşurat pînă la finele anului curent. Acesta va coopta tot spectrul autorităţilor publice implicate în reglementarea activităţii de întreprinzător din toate domeniile economiei Republicii Moldova. Procesul de revizuire a întregului spectru de acte permisive şi licenţe presupune micşorarea la maxim a poverii existente asupra mediului de afaceri din cauza actelor permisive prin revizuirea plenară a întregului număr de acte permisive cu tendinţa de a micşora numărul acestora aplicând fie excludere totală, fie înlocuire cu alte mecanisme (ţinere de registre, control şi supraveghere, reglementare detaliată etc.) sau simplificarea la maxim a procedurilor de solicitare şi acordare a acestora în baza revizuirii procedurilor şi condiţiilor, în mod simultan aplicarea soluţiilor de Ghişeu unic (cum ar fi schimbul de informaţii între autorităţi, direcţionarea fluxului de documente prin puncte unice de recepţie şi distribuţie, stabilirea sistemelor standardizate de administrare a documentelor ş.a.). În final, se urmăreşte crearea unei singure legi comprehensive (în locul Legii nr.160 din 22.07.2011 şi Legii nr.451 din 30.07.2001privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător), care ar întruni în mod separat trei nomenclatoare - ale licenţelor; autorizaţiilor (acte permisive care se acordă pentru drept de activitate) şi ale certificatelor (acte permisive care atestă conformarea serviciilor şi/sau bunurilor cu unele cerinţe tehnice). Acestor trei categorii de acte le vor corespunde trei capitole majore în cadrul legii, prin care se vor identifica separat pentru fiecare categorie principiile, mecanismele şi rigorile procedurale şi de reglementare.

Persoane responsabile

Valentina Chiper Tel. +373 22 250 616 e-mail valentina.chiper@mec.gov.md

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...