37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor

03.02.2016438 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

O primă modificare conceptuală propusă de proiectul de lege implică amendamentele la terminologia utilizată. În acest sens,  noţiunea „plasare pe piaţă" se substituie cu noţiunea „punere la dispoziţie pe piaţă". Suplimentar, se completează cu noțiunile „garanție", "licitaţie deschisă" și „reparație".

Modificările şi completările la Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 urmează să stabilească condiţiile minime importante pentru contractele încheiate cu consumatorii şi creează diverse drepturi fundamentale ale consumatorilor, de exemplu:

» Produsele trebuie să fie în conformitate cu contractul de vînzare;

» Vînzătorul este responsabil faţă de consumator pentru orice lipsă de conformitate care există atunci cînd produsele sînt livrate către consumator şi care devine aparent într-o perioadă de doi ani, excepţie fiind cazurile în care, la momentul încheierii contractului de vînzare, consumatorul cunoştea sau nu a putut, în mod rezonabil, să nu conoască lipsa de conformitate.

Orice lipsă de conformitate devenită aparentă în termen de şase luni de la livrare va fi considerată ca fiind existentă la momentul livrării, cu excepţia cazului cînd proba contrară este asigurată sau această prezumţie este incompatibilă cu natura produselor sau natura lipsei de conformitate.

» Atunci cînd o lipsa de conformitate este notificată către vînzător, consumatorul are dreptul de a solicita:

  • că mărfurile să fie reparate sau înlocuite gratuit într-un termen rezonabil şi fără a crea incomodităţi majore consumatorului;
  • dacă repararea sau înlocuirea este imposibilă sau disproporţionată, sau în cazul în care vînzătorul nu a remediat deficienţele într-un termen rezonabil sau fără incomodităţi majore pentru consumator, se face o reducere corespunzătoare la preţ sau se reziliază contractul.

Pe de altă parte, consumatorul nu are dreptul de a cere rezilierea contractului, dacă lipsa de conformitate este minoră (cum ar fi o zgârietură pe carcasa unui CD), astfel, în scopul de a beneficia de drepturile sale, consumatorul trebuie să informeze vînzătorul despre lipsa de conformitate în o perioadă de două luni de la data la care a constatat o astfel de neconformitate.

În sensul modificărilor şi completărilor propuse garanţia reprezintă orice angajament asumat de vînzător/prestator sau producător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat / serviciului prestat, dacă acesta nu corespunde cerinţelor de conformitate prescrise sau declarate.

Potrivit completărilor propuse la Articolul 184. Garanţii la Legea privind protecţia consumatorilor, vînzătorul sau producătorul care oferă o garanţie este obligat juridic de aceasta, în condiţiile stabilite de certificatul de garanţie şi de publicitatea aferentă. Garanţia trebuie să indice că, în plus, consumatorul beneficiază de drepturi legale şi că acestea nu sunt afectate de garanţie. De asemenea, garanţia trebuie să stabilească într-un limbaj simplu şi inteligibil conţinutul garanţiei şi elementele necesare pentru punerea acesteia în aplicare, în special durata şi domeniul teritorial, precum şi numele şi adresa garantului.

Persoane responsabile
Cristina Bolun Tel: 0 22 250 668 Email: cristina.bolun@mec.gov.md

Data limită pentru comentarii: 29.02.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...