37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014

28.08.2017594 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional", prezintă pentru consultări publice proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.

Proiectul de lege în cauză are drept scop perfecționarea cadrului legal existent în domeniul bugetului și eliminării anumitor deficiențe identificate în procesul implementării legii vizate pe parcursul ultimilor ani. În special, se prevede abrogarea prevederilor privind elaborarea și aprobarea limitelor macrobugetare pe termen mediu, clarificarea unor aspecte vizând redistribuirea alocațiilor bugetare pe parcursul executării bugetului, prioritatea achitării datoriilor cu termen de achitare expirat și altele.

Persoane responsabile:
Roșca Dina - Șef, Direcția coordonarea și generalizarea politicilor bugetar-fiscale din cadrul Direcției generale sinteză bugetară;
Tel/fax: 022-26-26-13;
e-mail: dina.rosca@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii:15.09.2017
Proiectul și Nota Informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...