37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016

28.11.2016800 views Ministerul Finanțelor al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016.

Scrisoarea nr.06/1-03/70 din 24.11.2016 către Guvernul RM

Proiect Hotărîre Guvern

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016

Nota informativă

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Tabelul nr. 1

Tabelul nr. 2

Tabelul nr. 3

Tabelul nr. 4

Elaborarea și promovarea prezentului proiect de lege este determinată de:
- ajustarea indicatorilor bugetari reieșind din evoluția încasărilor la buget;
- necesitatea majorării transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acoperirea deficitului, în legătură cu reducerea încasărilor de venituri proprii, comparativ cu cele aprobate, precum și pentru plata ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, cauzată de creșterea numărului beneficiarilor de prestații de asistență socială;
- asigurarea transferurilor cu destinație generală pentru bugetele locale în suma aprobată inițial în bugetul de stat pe anul 2016, reieșind din analiza situației financiare și obiectivul de consolidare a stabilității bugetelor locale.

În acest context, se propun majorări cu 328,5 mil.lei atît la partea de venituri cît și la partea de cheltuieli a bugetului de stat fără a modifica deficitul bugetar.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...