37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea anexelor nr. 3 și nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea anexelor nr. 3 și nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

10.02.2017500 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prezentul proiect de lege pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016 a fost elaborat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în baza propunerilor înaintate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Scopul elaborării prezentului proiect de act normativ constă în aducerea în concordanţă a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016 cu modificările recent efectuate la Codul Fiscal, Legea privind sistemul public de asigurări sociale şi alte acte legislative care reglementează activitatea de întreprinzător în vederea asigurării unui cadru legal uniformizat în domeniul asigurărilor sociale de stat.

Ca urmare a modificărilor şi completărilor operate în Codul Fiscal prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, a fost introdusă în legislaţia fiscală o noţiune nouă „activitate independentă", care, în continuare, urmează să substituie activitatea în baza patentei de întreprinzător în domeniul comerţului cu amănuntul.

Persoanele fizice care practică aceste activităţi, fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat nu se regăsesc în prevederile anexei nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, şi respectiv, nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale.

Astfel, în scopul asigurării cu drepturi sociale a persoanelor fizice care practică activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, se propunerea introducerea unei noi categorii de plătitori de contribuţii de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat -„persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul". Aceste persoane vor achita contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în mărimea unei taxe fixe, care acordă dreptul la pensie minimă şi ajutor de deces.

în conformitate cu completările la art. 4 din Legea nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, introduse prin Legea prin Legea nr.290 din 16.12.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost instituită, începînd cu 01.01.2017 obligativitatea asigurării sociale pentru militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi sistemului penitenciar, ofiţerii de protecţie şi colaboratorii organelor securităţii statului şi Centrului Naţional Anticorupţie.

Ca urmare, angajatorii acestor categorii de asiguraţi calculează şi virează contribuţia datorată de angajator conform tarifului de 23% şi 6%, ce reprezintă contribuţia individuală la salariul calculat şi alte recompense şi, respectiv, se atribuie la categoriile de plătitori şi asiguraţi de la punctul 1.1 din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Respectiv, se propune excluderea sintagmei „persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat" din punctele 1.6 şi 1.7 din anexa nr. 3.

Totodată, baza de calcul a contribuţiilor datorate de angajatori şi a contribuţiilor individuale datorate de persoanele asigurate, achitate prin intermediul angajatorilor, o constituie salariul calculat şi alte recompense. Tipurile de drepturi şi venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii sînt prevăzute în anexa nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

Or, în anexa nr.5 menţionată supra nu sunt incluse toate drepturile băneşti cu caracter de compensare specifice acestor categorii de persoane asigurate şi care sunt reglementate de Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice şi Hotărîrea Guvernului nr. 253 din 20.04.2012 privind asigurarea financiară a ofiţerilor de informaţii şi securitate.

Astfel, se propune completarea anexei nr. 5 cu aceste drepturi băneşti aferente restituirii cheltuielilor şi plăţilor compensatorii ce ţin de executarea obligaţiilor de serviciu ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă din organele apărării naţionale şi de ocrotire a normelor de drept, securităţii statului şi ordinii publice din contul bugetului de stat.

Persoane responsabile
Russu Nelea tel 269-339 nelea.rusu@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 28.02.2017

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...