37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de Lege cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Proiectul de Lege cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

17.05.2016383 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul legii cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri are drept scop reglementarea activităţilor necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de către zilieri întru diminuarea fenomenului de ocupare informală a forţei de muncă.

Prezentul proiect reglementează raporturile de muncă temporare ale zilierilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului faţă de zilier şi modul de activitate a zilierilor, în derogare de la prevederile Codului Muncii.

Conform proiectului se definesc un șir de noţiuni, printre care: activităţi cu caracter ocazional, beneficiar de lucrări, registru de evidenţă a zilierilor, zilier, salariu.

Principalele domenii, în care pot fi desfăşurate activităţi necalificate cu caracter ocazional sunt: agricultura; economia vânatului; pescuitul şi piscicultura; silvicultura, exclusiv exploatări forestiere, manipulări mărfuri, activităţi de întreţinere şi curăţenie.

Potrivit proiectului, durata activităţii ocazionale este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore de muncă, respectiv 5 ore pentru lucrătorii minori până la 16 ani şi 7 ore pentru cei cu vârsta de la 16 până la 18 ani care au capacitate de muncă.

De asemenea, se prevede ca durata activităţii, executate de un lucrător zilier pentru acelaşi beneficiar, să nu depăşească 90 de zile într-un an calendaristic.

Se propune ca plata pentru activitatea zilierului să fie efectuată de către beneficiar la sfârşitul fiecărei zile de muncă, conform înțelegerii dintre beneficiar și ziler. Conform proiectului se prevede ca nivelul remuneraţiei pe unitate de timp, să nu fie mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real pe oră, stabilit de către Guvern.

Potrivit proiectului, plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier se va efectua de către beneficiar, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Desfășurarea activității ocazionale nu atribuie zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de asigurări sociale de stat și sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Conform proiectului, zilierului i se acordă dreptul de a se asigura individual, în modul stabilit de legislația în vigoare, în sistemul public de asigurări sociale de stat și în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Conform proiectului legii, beneficiarul va fi obligat să întreţină Registrul de evidenţă a zilierilor, în care să înregistreze toate persoanele înainte de începerea activităţii acestora, precum şi să transmită extrasul din Registrul vizat Inspectoratului teritorial de muncă respectiv, inclusiv şi pe suport electronic.

Beneficiarul are obligaţia să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de către ziler, iar în cazul survenirii unor accidente de muncă beneficiarul urmează să întreprindă măsurile de rigoare în corespundere cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008.

Constatarea contravenţiilor survenite în urma nerespectării legii se vor efectua de către Inspecţia Muncii şi organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor, iar încălcarea prevederilor prezentei legi va fi sancţionată în conformitate cu prevederile Codului Contravenţional.

Persoane responsabile
Gherganova Anna (022) 26 93 91 anna.gherganova@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 31.05.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...