37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016

28.04.20161.597 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016.

Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016 este elaborat conform cadrului legal și altor acte normative, care reglementează aspectele bugetar-fiscale.

Schimbările majore valorificate, care au ghidat procesul de elaborare a proiectului de buget pentru anul 2016 și care reprezintă rezultatul reformelor promovate de Guvern pe parcursul ultimilor ani, sunt următoarele:

  1. aplicarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014;
  2. implementarea Clasificației bugetare noi aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 208 din 28 decembrie 2015;
  3. utilizarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 209 din 28 decembrie 2015, în calitate de document unic pentru reglementarea metodologică a procesului de planificare bugetară;
  4. asigurarea întregului flux informațional și de procese aferente elaborării proiectului de buget de aplicarea sistemului informațional de planificare bugetară;
  5. unificarea tuturor componentelor de cheltuieli ale autorităților/instituțiilor bugetare și abandonarea practicilor de formare și gestionare separată a resurselor colectate de instituțiile bugetare.

La baza proiectului de buget au stat prognoza dezvoltării economiei în anul 2016 și obiectivele politicii bugetar fiscale pe anul 2016, examinate de către Parlament în prima lectură. De asemenea, priorităţile de politici care derivă din Strategia Naţională de Dezvoltare "Moldova 2020", alte documente de politici şi strategii sectoriale, precum şi acordurile semnate/ ratificate cu partenerii de dezvoltare.

Persoane responsabile
e-mail: silvia.cotun@mf.gov.md

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...