37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea completărilor ce se operează în Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și ”muncii la negru”

Proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea completărilor ce se operează în Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și ”muncii la negru”

02.08.2014740 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea completărilor ce se operează în Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și ”muncii la negru”

În urma examinării mersului îndeplinirii prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 477 din 28.06.2011 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor "în plic" şi "muncii la negru", în februarie 2014 Comisia Naţională pentru Consultări şi Negocieri Colective a decis ca partenerii sociali să prezinte propuneri pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea Planului menţionat.

Propunerile înaintate de către partenerii sociali şi autorităţile responsabile au fost examinate şi acceptate de comisie în cadrul şedinţei din 24 iunie 2014, cu recomandare către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei de a elabora în modul stabilit proiectul de hotărîre a Guvernului privind completarea Planului de acţiuni.

Întru realizarea Hotărîrii Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective nr. 8, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat proiectul dat, care prevede completarea mai multor obiective cu noi acţiuni.

Unele din acţiunile propuse ţin de revizuirea modului de stabilire şi reexaminare a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real şi diferenţierea acestui cuantum pe patru nivele, în funcţie de complexitatea muncii, nivelului de pregătire şi calificare a salariaţilor, majorarea scutirii personale la impozitul pe venit pentru a o aduce la nivelul minim de existenţă, stabilirea unor facilitaţi adiţionale la plata impozitelor pentru întreprinderile, care achită salarii mai mari decât mărimea salariului mediu pe ţară pentru fiecare angajat, crearea şi eficientizarea activităţii echipelor multidisciplinare, şi alte acţiuni.

Totodată se propune includerea unui obiectiv nou ce ţine de sporirea responsabilităţii angajatorului în protecţia drepturilor salariatului şi se prevăd măsuri de amplificare a campaniei de informare juridică a salariaţilor şi angajatorilor.

Persoane responsabile
Gheorghe Sircu 022 269 315 gh.sircu@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 29.08.2014

Proiectul Hotaririi Guvernului și Nota Informativă

Comentarii

  1. Alexandru Bordeianu spune:

    Parerea mea, ca specialist in domeniu, este complectarea personalului de control cu cadre calificate, care cunosc problema din interior si majorarea salariului minimal pin la 300 lei lunar. In asa caz , daca persoana care verifica corectitudinea calcularii si achitarii salariillor ecte integra apoi fara mari greutati pioate scoate la iveala plata in plic.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...