37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

12.05.2016343 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative are ca scop înlăturarea deficiențelor ce țin de lichidarea întreprinderilor, care, conform Strategiei naționale de dezvoltare: 8 soluții pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei aprobată prin Legea nr.166 din 11.07.2012, sînt considerate un impediment în dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova.

Proiectul de lege constituie o măsură de executare a pct.2.1. din Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 14 ianuarie 2014, care prevede „optimizarea procedurilor şi a perioadei de timp necesare unui agent economic pentru lansarea, desfăşurarea şi lichidarea afacerii prin aplicarea unor inovaţionale în reglementarea afacerilor" a obiectivului 2 Îmbunătățirea şi simplificarea sistemelor fiscale naționale stabilit la Componenta VIII. „Impozitarea şi administrarea fiscală"

Prin Legea nr.90 din 29.05.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în legislație au fost introduse un șir de modificări care simplifică procesul de lichidare a întreprinderilor. În pofida acestor modificări, procesul de lichidare rămîne a fi unul împovărător, și acesta implică o perioadă extinsă de timp și costuri pentru întreprinzători.

Proiectul de lege este elaborat în vederea stabilirii unor norme transparente și clare, ce ţin de aspectul fiscal și contabil în procesul de lichidarea a persoanelor juridice, reprezentanțelor permanente și formelor organizatorice cu statut de persoană fizică.

Modificările propuse stabilesc cerințe privind modul de inițiere a procesului de lichidare, de prezentare a informației ce ţin de rapoartele fiscale de lichidare și de efectuarea controalelor fiscale. Concomitent, sînt propuse un șir de modificări la legislația fiscală, potrivit cărora urmează a fi eliminate lacunele existente în privința procedurilor ce țin de lichidare (definirea plății de lichidare; perioadei fiscale; stabilirea formelor de raportare fiscală etc.).

Proiectul de lege propune următoarele măsuri:

1. Eliminarea unor proceduri care implică costuri și timp

Nr. d/r

Măsuri propuse

Descriere

1.

Eliminarea obligației de informare a organului fiscal.

Entitatea supusă lichidării va informa doar organul de înregistrare de stat, la rîndul său organul înregistrării de stat, în calitate de ghișeu unic, va informa organele fiscale despre inițierea lichidării.

2.

Eliminarea publicării avizului privind lichidarea în „Monitorul Oficial".

În prezent, entitatea supusă lichidării este obligată să publice avizul privind inițierea lichidării în 2 publicații:
1) Monitorul Oficial și
2) Buletinul Camerei Înregistrării de Stat (CÎS).
Modificările propun publicarea avizului doar în Buletinul CÎS, avînd în vedere funcțiile și rolul CÎS.

3.

Eliminarea obligației entității supuse lichidării de a colecta confirmări privind lipsa datoriilor față de buget și a situației privind raportările către CNAS, CNAM, Serviciu Vamal.

Informația privind lipsa datoriilor față de buget și a situației privind raportările va fi obținută de către organele fiscale de la CNAS, CNAM, Serviciu Vamal prin intermediul sistemului informațional automatizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Contul curent al contribuabilului”.

4.

Eliminarea obligației entității supuse lichidării de a prezenta certificatul despre lipsa restantelor față de buget către organul înregistrării de stat.

Informația privind lipsa restanţelor faţă de buget va fi obținută direct de către organul înregistrării de stat prin intermediul sistemului informațional automatizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Contul curent al contribuabilului”.

5.

Eliminarea obligației entității supuse lichidării de a prezenta declarația finală cu privire la impozitul pe venit în unele situații.

Dacă în rezultatul controlului fiscal se constată lipsa datoriilor față de creditori și buget, și lipsa activelor pasibile repartizării, declarația prealabilă privind impozitul pe venit se consideră a fi finală.

6.

Eliminarea celui de-al doilea controlul fiscal în unele situații

În cadrul procedurii de lichidare, al doilea control fiscal se efectuează doar dacă entitatea supusă lichidării dispune de active pasibile repartizării între asociați/acționari/membri.

2. Optimizarea procedurilor și perioadei de lichidare

Nr. d/r

Măsuri propuse

Descriere

1.

Efectuarea controlului fiscal ce ține de lichidare într-o perioadă prestabilită.

Controlul fiscal se va efectua de organul fiscal în termen de cel mult 20 zile calendaristice de la data prezentării declarației.

2.

Aplicarea criteriilor de risc la efectuarea controlului fiscal.

Controlul fiscal se va efectua de organul fiscal cu aplicarea criteriilor de risc.

3.

Simplificarea procedurii de anulare a statutului de contribuabil al T.V.A.

Anularea statutului de contribuabil al T.V.A. se va efectua atît la cererea entității supuse lichidării, cît și de către organul fiscal din oficiu.

4.

Eliminarea normelor contradictorii din legislație privind impozitarea plăților de lichidare.

Modificările propuse stabilesc că impozitarea plăților de lichidare urmează a fi efectuată nu de la suma brută a plații efectuate, ci de la suma diferenței dintre suma plăților de lichidare şi suma contribuțiilor inițiale. O astfel de concretizare este necesară, avîndu-se în vedere că art. 90 al Codului fiscal nu prevede o astfel de normă, deși conform legislației fiscale în vigoare contribuțiile la capitalul social nu se supun impozitării.

Persoane responsabile
Ex. V. Chiper, tel. 022-250-616 valentina.chiper@mec.gov.md

Data limită pentru comentarii: 21.05.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...