37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectui HG Privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă pentru protecţia lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează

Proiectui HG Privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă pentru protecţia lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează

01.06.2016217 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit art. 6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587), Guvernul aprobă cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătorilor în anumite activităţi complexe. Aceste prevederi au servit drept bază pentru elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului „Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează".

În contextul tendinţei de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană, proiectul Hotărârii propus pentru examinare are drept scop transpunerea parțială a Directivei Parlamentului European şi Consiliului 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 348/1 din 28.11.1992.

Potrivit proiectului, angajatorii, pentru toate activitățile care pot prezenta un risc specific de expunere la agenți, procese sau condiții de muncă nefavorabile specificate în anexele proiectului Hotărîrii de Guvern, vor trebui să adopte măsurile organizatorice corespunzătoare pentru a evalua natura, gradul și durata expunerii lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează din unitatea respectivă, cu scopul de:

  • a evalua orice risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătoarelor și orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării;
  • a decide ce măsuri trebuie luate.

În conformitate cu prevederile proiectului în cazul evidențierii riscurilor pentru securitatea sau sănătatea lucrătoarelor angajatorul ia măsurile necesare pentru modificare temporară a condițiilor de muncă și/sau a programului de lucru întru evitarea expunerii, schimbarea locului de muncă sau scutirea de îndeplinirea obligațiilor de muncă pentru întreaga perioadă necesară protecției securității sau sănătății lucrătoarelor.

În contextul celor expuse mai sus, menţionăm că în prezent nu există acte normative naţionale care să reglementeze domeniul acoperit de proiect, astfel că adoptarea Hotărârii le va fi de un real folos angajatorilor în activitatea de ameliorare a securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează. Aplicarea Hotărârii nu va atrage careva cheltuieli din bugetul statului şi nici cheltuieli majore din partea angajatorilor.

Persoane responsabile
Ion Tudos 022 26 93 89 ion.tudos@mmpsf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 21.06.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...