37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

25.05.2016525 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Monitorizarea practicii de aplicare a legislaţiei muncii scoate în evidenţă faptul, că în acest domeniu se comit un şir de încălcări ale normelor legale referitoare la: angajare, salarizare, durata timpului de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă şi altele.

Încălcările comise de angajatori reprezintă componente ale utilizării nelegale a muncii, constituie fenomenul „muncii nedeclarate" şi prejudiciază esenţial drepturile salariaţilor ce decurg din raporturile de muncă. Fenomenul în cauză prejudiciază şi defalcările la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale, precum şi la fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Aceste încălcări impun aplicarea diferitor mecanisme menite să contribuie la asigurarea respectării prevederilor legale.

Realităţile actuale scot în evidenţă cazuri extrem de frecvente cînd aplicarea mecanismelor legale (sensibilizări, consultări, avertizări, prescripţii, sancţiuni administrative) nu asigură respectarea normelor de drept din domeniul muncii, fapt ce se confirmă şi de controalele întreprinse repetat la agenţi economici, precum şi de analiza activităţii de inspecţie din anii precedenţi. Astfel, în anii 2010-2015, ca rezultat al controalelor întreprinse la 1101 agenţi economici şi 233 angajatori persoane fizice au fost depistate mai mult de 4500 persoane (din care 232 minori) admise la muncă fără forme legale, inclusiv şi cu achitarea unui salariu nedeclarat. O situaţie extrem de alarmantă o reprezintă cazurile în care persoane angajate nelegal se accidentează în muncă. Numai pe parcursul anilor 2010-2015 au fost identificate mai mult de 23 asemenea cazuri, în urma cărora au fost accidentaţi mortal 13 persoane şi grav - 11 persoane.

Acest proiect vizează operarea unor completări şi modificări în: Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitor Oficial al Republicii Moldova 2009, nr. 3-6, art. nr. 15) cu modificările ulterioare; Codul penal al Republicii Moldova nr. 1160-XV din 21 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2002, nr. 128-129, art. 1012) cu completările şi modificările ulterioare; Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163 din 24 aprilie 1997 (Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007); Legea nr. 489 din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2000, nr. 1-4, art. 2) cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 1593 din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2003, nr. 18-19, art. 57) cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republici Moldova 2015, nr. 197-205, art.402); Legea privind inspectoratul de Stat al Muncii nr. 140-XV din 10 mai 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2001, nr. 68-71, art. 505) cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările şi completările ulterioare.

Promovarea acestui proiect va contribui la diminuarea considerabilă a fenomenului muncii nedeclarate şi ale consecinţelor acestuia, la aplicarea legislaţiei şi actelor normative din domeniul muncii, precum şi la asigurarea unui grad mai înalt de realizare a dreptului la muncă şi a drepturilor ce decurg din raporturile de muncă.

Data limită pentru comentarii: 31.05.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...