37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiect de lege pentru completarea articolului 111 din Codul muncii

Proiect de lege pentru completarea articolului 111 din Codul muncii

23.06.20161.256 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prezentul proiect de Lege are la bază:

1) Hotărîrea Parlamentului nr. 114 din 27 mai 2016 "Pentru completarea punctului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova", prin care:

  • ziua de "1 iunie - Ziua Ocrotirii Copilului" a fost declarată drept zi de odihnă;
  • Guvernul a fost obligat să prezinte Parlamentului, în termen de 3 luni, propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu respectiva hotărâre;

2) indicația Guvernului nr. 31-11-04-429 din 20 iunie 2016.

Proiectul are drept scop:

  1. executarea Hotărîrii Parlamentului nr. 114 din 27 mai 2016 "Pentru completarea punctului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova";
  2. aducerea prevederilor Codului muncii în concordanță cu prevederile Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova.

Proiectul prevede completarea alineatului (1) din articolul 111 al Codului muncii (reglementează zilele de sărbătoare nelucrătoare) cu o nouă zi de sărbătoare nelucrătoare "1 iunie - Ziua Ocrotirii Copilului".

Adoptarea proiectului respectiv va avea ca efect armonizarea prevederilor Codului muncii cu prevederile Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova.

Reieşind din cele expuse, considerăm adoptarea proiectului sus-menţionat ca fiind un act oportun şi necesar.

Persoane responsabile
Sergiu Morari - tel. 022 269371; fax 022 269371

Data limită pentru comentarii: 22.07.2016

Proiectul și Nota informativă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...