37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Profesioniști IT din străinătate vor avea acces facilitat pe piața muncii din Moldova

Profesioniști IT din străinătate vor avea acces facilitat pe piața muncii din Moldova

26.06.2017614 views Publika.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Profesioniştii IT vor beneficia de acces facilitat pe piaţa muncii din Moldova. Acesta lucru a devenit posibil, după ce Parlamentul a adoptat modificări şi completări la Legea privind regimul străinilor în în Moldova şi la Legea cu privire la migraţia de muncă.

Acest fapt va contribui la eliminarea barierelor pentru specialiștii și managerii calificați în domeniul IT, la crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea industriei IT, la dezvoltarea de noi competenţe şi cunoştinţe, inovare şi oportunităţi economice sporite pentru Republica Moldova, precum şi la stimularea transferului tehnologic și investiţii în țară.

Facilitarea cadrului legal privitor la aflarea acestor categorii de străini pe teritoriul țării noastre va permite grupurilor atât multinaţionale, naționale, inclusiv startup-urilor, să valorifice şi să dezvolte în mod optim resursele umane în Republica Moldova.

Legea stipulează că specialiştii în domeniul tehnologiei informaţiei pot desfăşura activitatea pentru o perioadă de până la 90 de zile, calculate cumulativ pe parcursul unei perioade de 6 luni, în baza demersului persoanei juridice beneficiare din R. Moldova şi avizului emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei, a copiilor paşaportului naţional al străinului, contractului de prestări servicii, actelor de studii şi/sau calificare şi vizei de scurtă şedere, după caz.

De asemenea, persoana juridică beneficiară din R. Moldova, în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data intrării în ţară a străinului, va prezenta autorităţii competente pentru străini declaraţia privind scopul şi durata aflării specialistului în ţară, cu anexarea actelor necesare.

Totodată, dreptul de şedere provizorie se acordă pentru o perioadă cumulativă de până la 4 ani, cu dreptul de prelungire, după caz, pentru o nouă perioadă similară.

Dreptul de şedere provizorie a specialistului în domeniul tehnologiei informaţiei se acordă la cererea străinului, în baza unui demers din partea persoanei juridice şi avizului emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei, precum şi a actelor necesare.

În același timp, dreptul de şedere provizorie străinilor specialiștilor IT se acordă pentru o perioadă cumulativă de până la 2 ani, cu dreptul de prelungire, după caz, pentru o nouă perioadă indicată în contract.

În Republica Moldova, sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor îi revine o cotă de circa 8 procente din Produsul Intern Brut, însă industria IT are o cotă mult sub potențialul său - de circa 1 % din PIB. Astfel, obiectivul inițiativei este de a valorifica potențialul Republicii Moldova în domeniul IT prin atragerea investițiilor și noilor tehnologii în acest domeniu.

În R. Moldova sunt înregistrate peste 400 de companii IT active, cu un număr de circa 20 de mii de angajați, dintre care nemijlocit în industria IT activează peste 10.000 de persoane. Potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, numărul de companii în domeniul IT, cu capital total sau parțial străin, este extrem de redus - aproximativ 1 la sută din numărul total al companiilor cu capital autohton, ceea ce este sub media din țările dezvoltate, unde acest indicator este de aproximativ 45 de procente.

În acelaşi timp, în pofida creşterii numărul de angajaţi IT, în sector se atestă un deficit substanţial de personal înalt calificat, estimat la circă 1.000 de persoane.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...