37.9k
Home  »  Articole  »  Audit şi control intern   »   Profesia de audit – prezent şi viitor

Profesia de audit – prezent şi viitor

11.03.20117.517 views Adrian Știrbu, auditor

Profesia de audit - prezent şiviitor

 

Am fost participant la Conferinţainternationala “Profesia de audit: provocări şi perspective”.

După părerea mea, conferinţaa fost destul de reuşită. S-au discutat multe aspecte privind activitatea deaudit în Republica Moldova, s-a vorbit despre exemplul ţărilor vecine Româniaşi Ucraina, precum şi despre altele practici internaţionale.

            Încadrul acestor prezentări şi apoi discuţii s-a pus accentul pe credibilitateaserviciilor de audit acordate, ca fiind unul din pilonii de bază ai profesieide audit.(deoarece dacă credibilitatea nu va exista atunci probabil nu vaexista şi profesia de audit).

            Afost foarte dureros să aud de la mai mulţi auditori, dar şi de la vorbitori încadrul conferinţei, că în profesia de audit din ţara noastră este şi haos, seacceptă întocmirea rapoartelor de audit contra plăţilor simbolice sau emiterearapoartelor fără menţiuni, realitatea fiind diferită. Un exemplu foarte bun adat d-nul Vladimir Ştirbu, Director Direcţiei generale supraveghere asigurări,CNPF. Pentru societăţile de asigurări, efectuarea auditului rapoartelorfinanciare este obligatoriu. În urma inspecţiilor efectuate de către CNPF launele companii de asigurări sau depistat grave încălcări ale legislaţiei învigoare (deciziile CNPF au fost publicate şi în Monitorul Oficial) însă în rapoartelede audit emise de către companiile de audit, aceste încălcări nu au fost menţionate.

            Prinaceste acţiuni, noi discredităm auditorii autohtoni, şi ca urmare cele maiprofitabile contracte de audit pleacă la Big4.

            Soluţiipentru rezolvarea acestor probleme sunt cunoscute demult, acestea fiind axatepe crearea unui sistem viabil de supraveghere publică a activităţii de audit.Pemarginea acestui subiect au fost multe discuţii şi propuneri. Cea mai acutăproblema în Republica Moldova în sistemul dat constă în crearea unui organprofesional care va prelua o parte din responsabilităţi şi funcţii asupravegherii publice a auditului. Deoarece la noi nu este stabilit prin legecă auditorii şi companiile de audit trebuie să fie membri a unui organismprofesional, noi auditorii avem cîteva organisme profesionale, însă capacitateaacestora de a soluţiona problemele profesiei de audit este foarte slabă. Şi celmai straniu lucru este că de fapt, profesia noastră nu este atît de numeroasă, cuprinzîndcirca 250 persoane, din care activează nemijlocit în domeniul auditului circa150 persoane, şi totuşi sînt mai multe organisme profesionale care nu se potînţelege între ele! Întradevăr, cum a spus un participant al Conferinţei, ceimportanţă are sub care nume noi mergem şi în casieria cărei persoane plătimcotizaţii, principalul lucru este ceea ce vrem noi pentru noi însuşi, unde noivrem să ajungem şi ce vrem să construim.

            Totîn cadrul Conferinţei a fost de mai multe ori repetată ideea că nu trebuie săaşteptăm noi ceva din partea organelor de stat cînd o să decidă ei totul pentrunoi. De ce ei trebuie să decidă pentru noi? Oare ei cunosc atît de bine nevoilenoastre? Daţi să ne întrebăm cine lucrează în aceste organe de stat? Nu vreausă spun că persoanele sunt incompetente, pentru că nu este aşa, dar nu suntpracticieni, nu au resurse financiare şi umane necesare dezvoltării unui sistemde supraveghere publică adecvat. Atunci totul este în mîinele noastre, noitrebuie să venim cu propuneri cum trebuie să fie creat sistemul de supravegherepublică, ce fel de organism profesional trebuie să avem noi, etc.

            Ascultîndcomentariile şi discuţiile apărute în cadrul acestei Conferinţe, pentru mulţiparticipanţi străini a apărut întrebarea, cum noi, cei care suntemprofesionişti în domeniul finanţelor, consultanţi în afaceri, etc, nu putem săne consolidăm şi să stabilim căile de dezvoltare a profesiei de audit, cu atîtmai mult că suntem un număr foarte mic. Sincer mie mi-a fost ruşine în acelmoment să aud astfel de cuvinte, dar aceasta este realitatea.

            Ladiscuţiile cu un eventual client a contractului, la etapa negocierii preţuluipentru un audit calitativ, auzi de la conducători: da eu am propuneri de 5 orimai mici şi în 2 zile, iar voi vreţi în două săptămâni. Oare aceasta noi vrem?Oare aceasta ne convine nouă? Da, vor răspunde o parte, care se gândesc lamomentul de faţă, şi nu vor accepta cei care se gândesc la viitor şi întradevărîşi iubesc profesia.

            Poateunele momente discutate în acest articol sunt destul de dure, dar probabil avenit timpul să acţionăm şi să începem a face paşi concreţi pentru a schimbaceva în situaţia noastră, pentru a deveni credibili în faţa publicului. Încadrul Conferinţei s-a propus ca toate ideile, propunerile să fie expediate înadresa ACAP RM.

 

Adrian Ştirbu

Auditor

 

Comentarii

  1. rodica spune:

    spunetimi va rog care este procedura de obtinere a licenti de auditor

  2. Eugen spune:

    rodica, o sa-ti para hazliu, dar anume asta invata studentii de la asem in cadrul cursului : audit financiar.

    Sincer, am uitat, dar daca stii pe cineva de acolo cu conspect – cu siguranta vei afla cele mai mici detalii.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...