37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2011

Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2011

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 20111

 

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 16784 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 8,4% faţă de ianuarie-martie 2010.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri a crescut cu 8,2% în raport cu perioada similară a anului trecut, influenţînd pozitiv (cu 1,6%) majorarea produsului intern brut. Agricultura, economia vînatului, silvicultura, pescuitul, piscicultura şi industria au înregistrat o creştere a valorii adăugate brute faţă de perioada analogică a anului precedent respectiv cu 6,4% şi 8,8%, influenţînd creşterea produsului intern brut cu 0,3% şi 1,3% corespunzător.

 Sectorul de bunuri a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 18,9% faţă de 19,2% în ianuarie-martie 2010.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu perioada analogică a anului precedent cu 6,7%, contribuind la sporirea produsului intern brut cu 4,5%. Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea (cu 19,5%) valorii adăugate brute din comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. Sectorul de servicii a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 66,3% faţă de 67,1% în ianuarie-martie 2010.

Volumul impozitelor pe produs colectat la Bugetul Public Naţional a înregistrat o creştere de 18,1% în raport cu perioada similară a anului anterior, influenţînd cu 3,0% creşterea produsului intern brut. În perioada de referinţă volumul impozitelor pe produs a contribuit la formarea produsului intern brut în proporţie de 17,7% faţă 16,5% în ianuarie-martie 2010.

Consumul final a fost în creştere cu 9,7% în raport cu perioada respectivă a anului precedent, influenţînd pozitiv (cu 12,2%) sporul produsului intern brut. Creşterea a fost condiţionată de majorarea cu 11,9% a consumului final al gospodăriilor populaţiei. Formarea brută de capital fix a depăşit cu 24,9% realizările perioadei respective a anului precedent, contribuind, în perioada de referinţă, cu 12,4% la formarea produsului intern brut în raport cu 11,1% în perioada similară a anului anterior. Volumul total al cererii interne (consumul final şi formarea brută de capital) a fost distribuit, în perioada de referinţă, în proporţie de 89,3% pentru consumul final şi 10,7% pentru acumulări faţă de 90,7% şi 9,3% în ianuarie-martie 2010 respectiv. În termeni reali, volumul cererii interne a depăşit cu 11,8% nivelul perioadei respective a anului precedent.

Exportul şi importul de bunuri şi servicii s-au majorat respectiv cu 31,5% şi 25,9% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...