37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Producătorii distilatelor obținute pe bază de vin au un Regulament Nou

Producătorii distilatelor obținute pe bază de vin au un Regulament Nou

31.10.20141.915 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Producătorii distilatelor obținute pe bază de vin au un Regulament Nou

În Monitorul Oficial de astăzi, 31 octombrie, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 874 din 21.10.2014, prin care a fost aprobat Regulamentul privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri.

Prezentul Regulament stabileşte procedura de beneficiere de scutirea de accize, în baza art. 4 alin. (61) şi (64) din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri.

Astfel, pentru a beneficia de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin, utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, agenţii economici înregistraţi în calitate de plătitori de accize depun o cerere de acordare a autorizaţiei de utilizator final la organul fiscal în a cărui rază de deservire sunt înregistraţi, modelul căreia este stabilit în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Odată cu cererea, solicitantul va mai prezenta și alte documente, și anume:

  • copia contractelor de locaţiune, uzufruct, leasing, comodat pentru activele utilizate la producerea mărfurilor respective;
  • informaţia privind cantitatea de distilate obţinute pe bază de vin ce urmează a fi achiziţionată/primită şi utilizată în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, pentru un an, separat pe fiecare distilat obţinut pe bază de vin.

După prezentarea acestor documente de către agentul economic, organul fiscal verifică dacă acesta este înregistrat în calitate de plătitor de accize, iar cererea și documentele prezentate, sunt verificate în termen de 5 zile de la depunere.

În cazul în care agentul economic corespunde tuturor cerinţelor de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin prevăzute de Regulament, organul fiscal, eliberează autorizaţia de utilizator final conform termenului stabilit conform regulamentului. Dacă agentul economic nu corespunde cerinţelor prevăzute, atunci organul fiscal emite o scrisoare, indicând motivul refuzului de a examina cererea de eliberare a autorizaţiei de utilizator final.

În Regulament mai este descrisă și procedura de circulație și evidenţă a distilatelor obţinute pe bază de vin care se expediază utilizatorului final. Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării, adică data de astăzi, 31 octombrie.

Producătorii distilatelor obținute pe bază de vin au un Regulament Nou

În Monitorul Oficial de astăzi, 31 octombrie, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 874 din 21.10.2014, prin care a fost aprobat Regulamentul privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri.

Prezentul Regulament stabileşte procedura de beneficiere de scutirea de accize, în baza art. 4 alin. (61) şi (64) din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri.

Astfel, pentru a beneficia de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin, utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, agenţii economici înregistraţi în calitate de plătitori de accize depun o cerere de acordare a autorizaţiei de utilizator final la organul fiscal în a cărui rază de deservire sunt înregistraţi, modelul căreia este stabilit în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Odată cu cererea, solicitantul va mai prezenta și alte documente, și anume:

  • copia contractelor de locaţiune, uzufruct, leasing, comodat pentru activele utilizate la producerea mărfurilor respective;
  • informaţia privind cantitatea de distilate obţinute pe bază de vin ce urmează a fi achiziţionată/primită şi utilizată în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, pentru un an, separat pe fiecare distilat obţinut pe bază de vin.

După prezentarea acestor documente de către agentul economic, organul fiscal verifică dacă acesta este înregistrat în calitate de plătitor de accize, iar cererea și documentele prezentate, sunt verificate în termen de 5 zile de la depunere.

În cazul în care agentul economic corespunde tuturor cerinţelor de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin prevăzute de Regulament, organul fiscal, eliberează autorizaţia de utilizator final conform termenului stabilit conform regulamentului. Dacă agentul economic nu corespunde cerinţelor prevăzute, atunci organul fiscal emite o scrisoare, indicând motivul refuzului de a examina cererea de eliberare a autorizaţiei de utilizator final.

În Regulament mai este descrisă și procedura de circulație și evidenţă a distilatelor obţinute pe bază de vin care se expediază utilizatorului final. Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării, adică data de astăzi, 31 octombrie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...