37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Procesul de monitorizare financiară a întreprinderilor de stat va fi modificat

Procesul de monitorizare financiară a întreprinderilor de stat va fi modificat

21.07.2017781 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Procesul de monitoring financiar va fi completat cu o nouă sursă de informații, și anume datele Casei Naționale de Asigurări Sociale cu privire la numărul de angajați și salarizarea angajaților entităților analizate. Ministerul Finanțelor a propus modificarea Regulamentului privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public.

Totodată, Regulamentul va fi completat cu un capitol nou "Valorificarea rezultatelor monitoringului financiar". Principalele prevederi sunt că rezultatele monitoringului financiar:

  • servesc drept sursă suplimentară de informare a autorităților publice competente în procesul luării deciziilor de restructurare sau, după caz de atragere a investiţiilor private prin privatizare, la identificarea soluțiilor de consolidare a disciplinei financiare și de sporire a eficienței utilizării patrimoniului public;
  • se utilizează de către autoritățile publice competente la efectuarea previziunilor cu privire la evoluţia activității întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public;
  • se prezintă ca material adițional la raportul privind executarea bugetului de stat, precum și la proiectul de lege al bugetului de stat;
  • se utilizează de către Agenţia Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei la elaborarea raportului privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

Rezultatele monitoringului financiar urmează să fie publicate, anual, de către Ministerul Finanţelor pe pagina web oficială a acestuia şi de către autorităţile administraţiei publice locale în resursele informaţionale disponibile.

Prin amendamentele propuse, ministerul intenționează să implementeze parțial recomandările făcute, anterior, de Curtea de Conturi. Autorii proiectului susțin că, ținând cont de inițierea procesului de modificare a modului de gestiune a entităților cu capital de stat, de la un model descentralizat la unul centralizat, este inoportună, la moment, implementarea recomandărilor Curții de Conturi.

Amintim că, Guvernul a aprobat recent un proiect de lege prin care Agenția Proprietății Publice va deveni fondator al întreprinderilor de stat, iar în următorii doi ani toate întreprinderile vor fi reorganizate sau lichidate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...