37.9k
Home  »  Chişinău   »   Proces-verbal din 23.10.2015 al şedinţei de lucru convocată la Primăria municipiului Chişinău, despre executarea prevederilor Legii privind controlul tutunului nr. 278 din 14.12.2007 (republicată)

Proces-verbal din 23.10.2015 al şedinţei de lucru convocată la Primăria municipiului Chişinău, despre executarea prevederilor Legii privind controlul tutunului nr. 278 din 14.12.2007 (republicată)

17.11.2015871 views

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII

Nr. 01-16/03-886 din 03.11.2015

Inspectoratul fiscal pe municipiul Chişinău
Direcţia sănătăţii Chişinău
Direcţia de poliţie a municipiului Chişinău
Centrul de sănătate publică municipal Chişinău

Direcţia generală comerţ, APPS a Consiliului municipal Chişinău vă remite procesul-verbal din 23.10.2015 al şedinţei de lucru convocată la Primăria municipiului Chişinău convocată de către dl Nistor Grozavu, viceprimar.

Şeful Direcţiei                          Marcel ZAMBIȚCHI

APROBAT:
Nistor GROZAVU,
Viceprimar al municipiului Chişinău

Proces-verbal din 23.10.2015
al şedinţei de lucru convocată la Primăria municipiului Chişinău
convocată de către dl Nistor Grozavu, viceprimar

Ordinea de zi: Despre executarea prevederilor Legii privind controlul tutunului nr. 278 din 14.12.2007 (republicată)

Prezenți:

- N. Grozavu - viceprimar al municipiului Chişinău;
- M. Zambiţchi - şef al Direcţiei generale comerţ APPS;
- V. Constantinov - şef adjunct al Direcţiei generale comerţ APPS;
- A. Stângaci - Centrul de sănătate publică mun. Chişinău;
- V. Urechean - Direcţia asistenţă juridică a Primăriei Chişinău;
- M. Bâcova - Inspectoratul fiscal pe municipiul Chişinău;
- V. Văzdăuţanu - Direcţia generală finanţe Chişinău;
- C. Râmiş - Direcţia sănătăţii Chişinău;
- Dl Rusu - Direcţia de poliţie a municipiului Chişinău;
- Reprezentanţi ai agenţiilor economici conform anexei.

S-a discutat:

- dl M. Zambiţchi a informat asistenţa despre intrarea în vigoare, la data de 18.09.2015, a unor prevederi ale Legii privind controlul tutunului nr. 278 din 14.12.2007 (republicată) şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul".

În conformitate cu modificările operate, legea vizată prevede:

- interzicerea comercializării produselor din tutun şi a produselor conexe „prin reţeaua de comerţ ambulant, la tarabe sau tejghele improvizate, prin automate comerciale" (art. 25 (1) lit b));

- că „ unităţile cu suprafaţa comercială mai mică de 20 mp ce comercializează produse din tutun şi produse conexe trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 200 m de la insituţiile de învăţământ şi instituţiile medico-sanitare" (art. 25 (6));

- că „produsele din tutun fabricate, importate sau comercializate cu încălcarea cerinţelor prezentei legi urmează a fi confiscate în modul prevăzut de legislaţie şi distruse" (art. 37 (2)).

Conform Nomenclatorului unităţilor comerciale care desfăşoară comerţ cu amănuntul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011, unităţile de comerţ ambulant sunt:

- staţionare provizorii - pavilion, gheretă;

- mobile - automagazin, rulotă, tonetă, tarabă, stand, tejghea, cărucior, aparat automat pentru vînzări.

Astfel, conform prevederilor legii menţionate, Direcţia generală comerţ APPS urmează a nu acorda dreptul de comercializare cu amănuntul a produselor din tutun şi a produselor conexe în gherete, pavilioane şi în unităţi comerciale cu suprafaţa comercială mai mică de 20 mp care se află la o distanţă mai mică de 200 m de la insituţiile de învăţământ şi instituţiile medico-sanitare.

La rândul său reprezentanţii agenţilor economici au remarcat că:

- noţiunea de comerţ ambulant în hotărârea nr. 931 nu este expusă corect. Conform DEX-ului „AMBULANT - care se deplasează dintr-un loc în altul, care nu are un loc fix";

- în cazul interzicerii comercializării articolelor din tutun în gherete, vor fi nevoiţi să concedieze un număr impunător de angajaţi (SRL "Moldpresa Grup" -circa 650 persoane, SRL „Comontel Grup" - circa 300 persoane, SRL „AKM-Veteran" - circa 450 persoane, SRL „MILLA" - circa 130 persoane etc.);

- pentru desfăşurarea activităţii au fost investite sume considerabile;

- doar de la achitarea taxei locale pentru unitatea comercială acumulările la bugetul local vor fi diminuate considerabil (circa 5 mln lei anual), nemaivorbind de achitările la fondul social, asigurări în medicină etc.;

- legea nu are efect retroactiv şi, respectiv, vor activa până la expirarea termenului de valabilitate al autorizaţiilor de funcţionare.

S-a decis:

- Înaintarea unui demers Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul" referitor la noţiunea de unitate de comerţ ambulant;

- Înaintarea unui demers Guvernului privind acordarea unui termen de adaptare la modificările operate în Legea privind controlul tutunului nr. 278 din 14.12.2007.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...