37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Procedura suspendării activităţii unei întreprinderi

Procedura suspendării activităţii unei întreprinderi

06.08.201021.424 views Gaap.ru
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Procedura suspendării activităţii unei întreprinderi

 

În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi „întreprinderea, la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori.”

 

În continuare vom încerca să prezentăm schematic etapele procedurii suspendării activităţii unei întreprinderi:

 

1. Emiterea şi aprobarea deciziei fondatorului / procesului verbal al Adunării Generale cu privire la suspendarea activităţii cu indicarea.

 

2. Decizia fondatorului/ procesul verbal al adunării generale, privind suspendarea activităţii întreprinderii, cu indicarea termenului suspendării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

3. Persoana responsabilă  de suspendarea activităţii întreprinderii (administratorul) este obligată, cu o lună înainte de publicarea avizului, să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii.

 

4. Depunerea cererii la organul abilitat cu administrare fiscală (inspectoratul fiscal teritorial în a cărui rază sta la evidenţă întreprinderea) prin care se anunţă începerea procedurii de suspendare a activităţii întreprinderii. Inspectoratul fiscal este obligată să asigure efectuarea unui control fiscal. Menţionăm că inspectoratul fiscal nu are termene fixe în care urmează să dea curs solicitării şi să asigure efectuarea controlului fiscal. Controlul fiscal este unul complex. În cadrul controlului întreprinderea este obligată să prezinte certificate privind lipsa datoriilor de la  Serviciul Vamal, Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări Medicale.  În  cazul în care rezultatele controlului fiscal confirmă că întreprinderea nu are datorii faţă de bugetul public naţional acesteia i se eliberează un certificat privind lipsa datoriilor.

 

5. Depunerea cererii la instituţiile financiare (bănci comerciale) referitoare la închiderea contului / conturilor bancare. Banca va elibera un certificat privind închiderea conturilor bancare deţinute de întreprinderea a cărei activitate se suspendă.

 

6. Depunerea cererii de înregistrare a suspendării (conform modelului aprobat)  la Camera Înregistrării de Stat. Înregistrarea suspendării activităţii se va efectua cu condiţia:

1) prezentării de către persoana responsabilă a certificatelor de la instituţiile financiare privind închiderea convenţională a conturilor;

2) predării ştampilelor spre păstrare oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat;

3) expirării termenului de înaintare a creanţelor de către creditori (2 luni din momentul publicării avizului de suspendare a activităţii întreprinderii în Monitorul Oficial).

La cerere se anexează:

-  hotărîrea organului competent al persoanei juridice  privind suspendarea activităţii;

- actele de constituire (certificat de Înregistrare, statutul întreprinderii);

- copia avizului de suspendare a activităţii întreprinderii, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

- certificatul, eliberat de inspectoratul fiscal teritorial, prin care se confirmă lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional.

    

Activitatea întreprinderii va fi considerată ca suspendată din momentul înscrierii în Registrul de stat al întreprinderilor a menţiunii privind suspendarea activităţii.

 

Art. 30 pct. 5 din legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi prevede că : „pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii, întreprinderea este scutită de prezentarea dărilor de seamă financiare şi fiscale, precum şi de plata taxelor şi impozitelor, cu excepţia impozitului pe bunurile imobiliare (dacă există astfel de bunuri), care se achită şi pentru care se prezintă dare de seamă. În acest caz, plăţile se achită din mijloacele întreprinderii imediat după expirarea termenului de suspendare”.

 

Fondatorul/adunarea generală poate oricînd anula decizia de suspendare a activităţii, solicitînd organului înregistrării de stat să introducă în Registrul de stat al întreprinderilor menţiunea privind reluarea activităţii întreprinderii. Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi de întreprinzător. Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada de suspendare a activităţii întreprinderii, fără înregistrarea reluării acestei activităţi, atrage, potrivit legislaţiei în vigoare, răspunderea pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător.

Comentarii

 1. handucelu spune:

  va mulmim frumos pentru articol chiar aveam nevoie e super!!!

 2. vera spune:

  PERFECT, DAR MAI AVEM NEVOIE SI DESPRE SITUATIA LICHIDARE

 3. Mariana spune:

  cit de usor e sa deschizi un SRL si cit de greu e sa scapi de el………

 4. oleg spune:

  In cazul după ce ecspiră termenul de suspendare, dar II nu functionează ce trebuie de făcut?

 5. Artur spune:

  De achitat salariul. 🙂

  1. Alexandru spune:

   cum se procedeaza in cazul in care fondatorul si administratorul sunt persoane diferite? trebuie ca administratorul sa fie concediat?

 6. Ghenadie spune:

  daca se suspenda II se achita fondul social sau nu?

 7. Valeriu spune:

  E posibila suspendarea activitatii si in cazul intreprinderii individuale?

 8. Victor spune:

  Care este termenul maxim pentru care poate fi suspendata activitatea intreprinderii? Acesta poate fi nelimitat?

  1. Aurelia spune:

   Conf.legislatiei – in termen pina la 3 ani.

 9. Renita Maria spune:

  Bună ziua, spuneți-mi vă rog frumos dacă mă puteți ajuta cu un model de cerere, privind suspendarea activității unei întreprinderi….!!!

 10. Mary spune:

  Care este costul acestei proceduri? Multumesc anticipat

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...