37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Procedura plasării mărfurilor în regim vamal de tranzit. Ce prevede legislația

Procedura plasării mărfurilor în regim vamal de tranzit. Ce prevede legislația

20.09.2017884 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

După stocarea declaraţiei de tranzit, colaboratorul vamal responsabil de repartizare, identifică în Sistemul Informațional Integrat Vamal "ASYCUDA World", declarația de tranzit după numărul de referinţă a acesteia comunicat de către reprezentantul agentului economic, brokerului vamal, al transportatorului sau după numărul de înmatriculare a mijlocului de transport (remorcă, semiremorcă, vagon, container), precum şi o repartizează către un colaboratorul vamal.

Conform Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, în procedură T1, în calitate de organ vamal de destinaţie se va indica codul organului vamal corespondent al organului vamal la care se îndreaptă mărfurile.

Colaboratorul vamal căruia i s-a repartizat declaraţia de tranzit efectuează următoarele acţiuni:

  • identifică și vizualizează declarația de tranzit și documentele atașate la aceasta, contrapune datele din declarație și documentele atașate;
  • verifică valabilitatea documentului de garanție, precum și valoarea acestuia, bronează suma garanției obligației vamale, prezentate pentru mărfurile plasate în tranzit în rubrica 52 a declarației de tranzit, în modulul corespunzător al sistemului informațional vamal;
  • introduce în sisteme informaționale utilizate pentru managementul integrat al frontierei informația necesarăn despre mijlocul de transport cu mărfurile supuse tranzitului;
  • înregistrează declarația de tranzit în Sistemul Informațional Integrat Vamal "ASYCUDA World", cu indicarea certificatului cheii publice;
  • autentifică cu aplicații vamale documentele de transport și comerciale prezentate de transportator, broker sau principalul obligat;
  • în cazul necesității aplicării sigiliului, efectuează controlul fizic (verifică volumul/greutatea/cantitatea indicate în declarație) a mărfii, efectuează operațiunile de sigilare a compartimentului marfar, conform procedurii stabilite de pct. 51-52 ale Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005.

După efectuarea la necesitate a controlului fizic al mărfurilor, organul vamal de plecare înscrie în rubrica D "Controlat la biroul vamal de plecare" a declarației de tranzit rezultatul acestuia, numerele de identificare ale sigiliilor aplicate, precum și termenul în care mărfurile trebuie să fie prezentate la organul vamal de destinație, în funcție de circumstanțele transportului respectiv.

La solicitarea transportatorului, brokerului sau principalului obligat, colaboratorul vamal căruia i-a fost repartizată declarația de tranzit este obligat să efectueze următoarele acțiuni:

  • să imprime pe suport de hârtie declarația de tranzit, să autentifice copia respectivă cu ștampila personală și să o transmită solicitantului;
  • să elibereze copiile/extrasele autentificate ale actelor care confirmă încasarea drepturilor de import suplimentare, aferente operațiunii respective.

Declarația de tranzit poate fi însoțită de unul sau de mai multe formulare complementare. Acestea fac parte integrantă din declarația de tranzit la care sunt anexate. În locul formularelor complementare pot fi utilizate liste de încărcătură întocmite conform modelului prevăzut. Acestea se anexează la declarația de tranzit și se utilizează pentru toate tipurile de operațiuni de tranzit, cu excepția operațiunilor de export cu tranzit. Listele fac parte integrantă din declarația de tranzit.

La solicitarea transportatorului, brokerului sau principalului obligat, colaboratorul vamal căruia i-a fost repartizată declarația de tranzit este obligat să imprime pe suport de hârtie lista de încărcătură, să autentifice copia respectivă cu ștampila personală și să o transmită solicitantului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...