37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Procedura de vămuire la domiciliu. Câți agenți economici beneficiază de această facilitate

Procedura de vămuire la domiciliu. Câți agenți economici beneficiază de această facilitate

19.07.2017838 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Procedura de vămuire la domiciliu (PVD) permite ca plasarea mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regim vamal să se desfăşoare la sediul agentului economic sau în alte locuri desemnate sau aprobate de organul vamal. Potrivit unui raport prezentat de Serviciul Vamal, în prezent, 61 de operatori economici sunt autorizați pentru vămuirea la domiciliu.

Procedura de vămuire la domiciliu se aplică fără prezentarea mărfurilor organului vamal şi cu închiderea tranzitului de către titularul PVD, acordat de Serviciul Vamal.

Procedura de vămuire la domiciliu are loc în mai multe etape. După ce mijloacele de transport cu mărfuri au ajuns la locul de destinaţie, are loc notificarea organului vamal. Notificarea se efectuează imediat după sosirea mijlocului de transport, prin depunerea de către titularul PVD a avizului de sosire. Acesta este întocmit în format electronic prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor.

De la primirea avizului de sosire organul vamal dispune de un termen de maximum 3 ore, pentru a decide despre intervenţie sau neintervenţie. Termenul se calculează începând cu ora şi minutul recepţionării avizului de sosire. Răspunsul organului vamal se transmite titularului PVD tot în format electronic.

În cazul în care vameșii decid să întervină, agentul economic are obligaţia să aştepte reprezentanţii organului vamal. Aceștia trebuie să se prezinte la locul aprobat într-un termen de până la 2 ore din momentul luării deciziei de intervenţie.

Dacă vameșii iau decizia de neintervenţie, se consideră că liberul de vamă a fost acordat. Respectiv are loc descărcarea, recepţionarea mărfurilor și înscrierea acestora în evidenţa contabilă. Ulterior la organul vamal este depusă declarația vamală suplimentară completată conform Normelor tehnice DV. Termenul acordat de organul vamal pentru depunerea declaraţiei suplimentare nu poate depăși 30 de zile de la data acceptării primului aviz de sosire.

În momentul depunerii declaraţiei suplimentare se efectuează regularizarea drepturilor de import, în cazul survenirii temeiurilor prevăzute de Codul vamal, luând în considerare elementele de taxare aplicabile în momentul înscrierii mărfurilor în evidenţa contabilă a titularului PVD.

Conform prevederilor Codului vamal, procedura simplificată poate fi solicitată de agenții economici care:

  • nu au datorii la bugetul public naţional;
  • dispun de active cu un grad înalt de solvabilitate, confirmate prin înregistrări contabile şi informaţii disponibile;
  • nu au comis încălcări repetate ale legislaţiei vamale şi fiscale, constatată conform procedurii legale, inclusiv lipsa infracţiunilor grave legate de activitatea economică a solicitantului, pe perioada ultimilor trei ani anteriori depunerii cererii;
  • dispun de un sistem de gestiune a evidenţei operaţiunilor comerciale şi, dacă este cazul, a documentelor de transport, care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...