37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Procedura de stingere a restanțelor în cuantum de pînă la 10 lei va fi reevaluată

Procedura de stingere a restanțelor în cuantum de pînă la 10 lei va fi reevaluată

06.03.20181.482 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice un proiect de ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.

Potrivit proiectului, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 43 din 23 februarie 2017 urmează a fi abrogat și va fi elaborată o nouă procedură aferentă stingerii restanțelor în cuantum de până la 10 lei, conform noilor reglementări în vigoare.

În susținerea celor expuse, Ministerul Finanțelor precizează că modificările sunt propice, dat fiind faptul că în temeiul art. XI din Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 178 din 21 iulie 2017, au fost efectuate modificări și completări la art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, precum și a fost abrogat alineatul (1 1) din art. 265 din Codul fiscal.

Astfel, ca urmare a survenirii modificărilor respective, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 43 din 23 februarie 2017 ,,Cu privire la executarea prevederilor art. 265 alin. (1 1 ) din Codul fiscal" își pierde efectul.

Totodată, conform prevederilor art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, se supun anulării, conform situaţiei din data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, restanţele unui contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidenţă ale organelor abilitate cu atribuţii de administrare fiscală, menţionate la art.131 alin.(1) din prezentul cod, la plăţile reglementate de Codul fiscal.
Determinarea şi stingerea prin anulare a cuantumului respectiv al restanţelor în sistemele proprii de evidenţă ale organelor menţionate se efectuează individual de către fiecare organ în parte.

Conform noilor reglementări, selectarea contribuabililor, ale căror obligaţii fiscale cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal se va efectua anual, pînă la 15 februarie de către Instituţia publică ,,Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe" în baza informaţiei disponibile în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

Selectarea, va determina restanţa pasibilă anulării luând în considerare restanţa înregistrată la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an aferente plăților conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament, înregistrată în cuantumul total de 10 lei per contribuabil (suma totală fiind specificată pe subdiviziuni, localităţi, clasificaţie economică, buget şi tipuri de plăţi).

Serviciul Fiscal de Stat (Direcția evidență și informații fiscale) va efectua anularea obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal în mod centralizat, utilizând metoda anulare şi codul motivului legal СF172/3 cu denumirea ,,Art. 172 alin. (3) din Codul fiscal".

La solicitarea contribuabililui sau a reprezentantului legal al acestuia, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, conform razei de deservire, va elibera informaţia ce atestă sumele anulate din Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat (suma totală fiind specificată pe subdiviziuni, localităţi, clasificaţie economică, buget şi tipuri de plăţi).

Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice un proiect de ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.

Potrivit proiectului, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 43 din 23 februarie 2017 urmează a fi abrogat și va fi elaborată o nouă procedură aferentă stingerii restanțelor în cuantum de până la 10 lei, conform noilor reglementări în vigoare.

În susținerea celor expuse, Ministerul Finanțelor precizează că modificările sunt propice, dat fiind faptul că în temeiul art. XI din Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 178 din 21 iulie 2017, au fost efectuate modificări și completări la art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, precum și a fost abrogat alineatul (1 1) din art. 265 din Codul fiscal.

Astfel, ca urmare a survenirii modificărilor respective, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 43 din 23 februarie 2017 ,,Cu privire la executarea prevederilor art. 265 alin. (1 1 ) din Codul fiscal" își pierde efectul.

Totodată, conform prevederilor art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, se supun anulării, conform situaţiei din data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, restanţele unui contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidenţă ale organelor abilitate cu atribuţii de administrare fiscală, menţionate la art.131 alin.(1) din prezentul cod, la plăţile reglementate de Codul fiscal.
Determinarea şi stingerea prin anulare a cuantumului respectiv al restanţelor în sistemele proprii de evidenţă ale organelor menţionate se efectuează individual de către fiecare organ în parte.

Conform noilor reglementări, selectarea contribuabililor, ale căror obligaţii fiscale cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal se va efectua anual, pînă la 15 februarie de către Instituţia publică ,,Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe" în baza informaţiei disponibile în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

Selectarea, va determina restanţa pasibilă anulării luând în considerare restanţa înregistrată la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an aferente plăților conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament, înregistrată în cuantumul total de 10 lei per contribuabil (suma totală fiind specificată pe subdiviziuni, localităţi, clasificaţie economică, buget şi tipuri de plăţi).

Serviciul Fiscal de Stat (Direcția evidență și informații fiscale) va efectua anularea obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal în mod centralizat, utilizând metoda anulare şi codul motivului legal СF172/3 cu denumirea ,,Art. 172 alin. (3) din Codul fiscal".

La solicitarea contribuabililui sau a reprezentantului legal al acestuia, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, conform razei de deservire, va elibera informaţia ce atestă sumele anulate din Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat (suma totală fiind specificată pe subdiviziuni, localităţi, clasificaţie economică, buget şi tipuri de plăţi).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...