37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privitor la trecerea în cont a TVA la procurarea rechizitelor de birou şi a cadourilor de anul nou

Privitor la trecerea în cont a TVA la procurarea rechizitelor de birou şi a cadourilor de anul nou

29.07.2010 3.721 views

Diana Pîntece, contabil "Optim Audit" SRL
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privitor la trecerea în cont a TVA la procurarea rechizitelor de birou şi a cadourilor de anul nou

Se va lua în cont TVA la procurarea rechizitelor de birou? Se va lua în cont TVA la procurarea cadourilor de anul nou?

 

Potrivit art.102(1) al CF subiecţilor impozabili li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A.  pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Subiectul impozabil este în drept să treacă în cont T.V.A. achitat pe valorile materiale, serviciile procurate doar dacă dispune:

  1. de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată T.V.A., sau
  2. de documentul, eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea T.V.A. la mărfurile importate;
  3. de documentele care confirmă achitarea T.V.A.  pentru serviciile importate.

Reieşind din cele expuse mai sus putem afirma că subiectul care efectuează livrări impozabile are dreptul de a trece în cont T.V.A.  achitat sau care urmează să fie achitat la procurarea rechizitelor de birou dacă dispune de factura fiscală întocmită potrivit art.117 al CF.

În cazul sumei T.V.A. de la procurarea cadourilor de anul nou trebuie să ţinem cont de art.102(1) şi art.102(4) din CF, care prevede că suma T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale nefolosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.

Comentarii

  1. ghenadie negara spune:

    sunt de acord: cum este pusa intrebarea asa si este dat raspunsul. deci, cadourile de anul nou pot fi: – vindute, – utilizate in scopuri de publicitate, – eliberate in contul salariului; – inminate partenerilor cu ocazia primirii delegatiilor; – procurate pentru a fi donate unei case de copii, etc. astfel, nu se poate afirma cu certitudine ca TVA intrata pentru toate cadourile de anul nou se raporteaza la cheltuielile perioadei.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...