37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privitor la salariului minim ce poate fi stabilit conducătorului întreprinderii

Privitor la salariului minim ce poate fi stabilit conducătorului întreprinderii

10.05.2010 848 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privitor la salariului minim ce poate fi stabilit conducătorului întreprinderii

 

Cum trebuie stabilit salariul contabilului-şef şi al directorului? Conform salariului minim nu ar trebui să fie mai mic de 1100 (pînă la 1 mai 2010), iar conform HG privind salarizarea în unităţile cu autonomie financiară, aceste salarii se includ în categoriile de salarizare 14-19, 15-17 respectiv. Totuşi am auzit că salariul directorului nu ar trebui să fie mai mic de 3600? Îmi puteţi zice conform cărei legi?

 

Începînd cu 01 februarie 2010 a intrat în vigoare Convenţia colectivă (nivel naţional) Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nr.9  din  28.01.2010. Conform acestei convenţii, începînd cu 1 februarie 2010, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în continuare – unităţi) va constitui 6,51 lei pe oră sau 1100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună. În acest sens a fost aprobată şi HG nr.165 din 09.03.2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”, în care se conţin aceleaşi prevederi.

 

În cazul aplicării de către unităţi a sistemului tarifar de salarizare, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real va servi drept bază pentru negocierea şi stabilirea în convenţiile colective la nivel de ramură sau în contractele colective de muncă la nivel de unitate a salariului tarifar pentru categoria I de calificare, iar în cazul aplicării sistemului netarifar de salarizare – drept limită minimă a salariului, pentru diferenţierea nivelului de salarizare pe categorii de angajaţi.

 

Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară sunt introduse Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de salarizare (RTUS) a angajaţilor, recomandate pentru personalul de conducere, de specialitate şi de execuţie din unităţile cu autonomie financiară şi Coeficienţii de multiplicitate recomandaţi pentru stabilirea salariilor de funcţie ale personalului încadrat în unităţi ce nu aplică sisteme de salarizare bazate pe Reţeaua tarifară unică de salarizare (RTUS). Salariul concret în întreprinderile în care se aplică sistemele tarifare de salarizare (bazate pe Reţeaua tarifară unică de salarizare (RTUS)) va fi egal cu salariul tarifar pentru categoria I de calificare (stabilit în convenţiile colective la nivel de ramură sau în contractele colective de muncă la nivel de unitate, dar nu mai puţin de 1100 lei) x coeficientul tarifar (care corespunde categoriei de calificare(salarizare) din anexa 2 a HG 743). Salariul în întreprinderile în care nu se aplică sistemele tarifare de salarizare va fi egal cu salariul minim (stabilit în convenţiile colective la nivel de ramură sau în contractele colective de muncă la nivel de unitate, dar nu mai puţin de 1100 lei) x coeficientul de multiplicitate (anexa 4 a HG 743).

 

Astfel în întreprinderile care aplică sistemul tarifar de salarizare, conform anexei 2 a HG 743, pentru conducătorii de unităţi economice mici (pînă la 50 angajaţi) se recomandă categoria de salarizare (calificare) 15-17, ceea ce corespunde coeficientului tarifar 1,7-3,07 din anexa 1. Deci, salariul minim ce poate fi stabilit conducătorului, ţinînd cont de recomandările HG 743 va fi: 1100 lei x 1,7 = 1870 lei. În întreprinderile care nu aplică sistemul tarifar de salarizare, conform anexei 4 a HG 743, pentru conducătorii de unitate (indiferent de mărime) se recomandă coeficientul de multiplicitate 4-8. Deci, în mod analogic, salariul minim va fi: 1100 lei x 4 = 4400 lei.

 

Ceea ce aţi auzit DVS se referea la perioada precedentă, pînă la 01.02.2010, cînd cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real era stabilit prin Hotărîrea Guvernului cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară şi cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile nr. 152 din 19.02.2004 şi constituia 900 lei. Astfel salariul minim al conducătorului întreprinderilor în care nu se aplica sistemul tarifar de salarizare constituia: 900 lei x 4 = 3600 lei.

 

Totuşi considerăm că cît coeficienţii tarifari, atît şi coeficienţii de multiplicitate aprobaţi prin HG 743, poartă doar un caracter de recomandare şi nu sunt obligatorii pentru aplicare în cadrul sistemelor de salarizare a întreprinderilor din sectorul privat. Cu atît mai mult că acum în perioada de criză, marea majoritate din întreprinderi nici nu sunt în stare de a asigura toţi salariaţii cu salarii la nivelul celor recomandate de această hotărîre de guvern. Important este ca, începînd cu 01.05.2010, salariul stabilit pentru un program complet de muncă, pentru orice funcţie în cadrul întreprinderii, să nu fie mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit prin Convenţia naţională nr.9 din 28.01.2010, 1100 lei. Pînă la 01.05.2010, este valabil cuantumul minim precedent, în mărime de 900 lei.

 

 

La încheierea contractului de muncă cu angajatul, se poate de stabilit un program incomplet de muncă (specificat în contractul individual de muncă), spre exemplu de 2, 3, 4 ore lucrătoare pe zi, în loc de 8 (program complet).

Salariul minim care va putea fi achitat salariatului în aceste cazuri va fi respectiv de 275 (169 / 8 * 2 * 6,51); 413 şi 550 lei lunar.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...