37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privitor la restabilirea facturilor fiscale pierdute

Privitor la restabilirea facturilor fiscale pierdute

09.04.2010 7.293 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privitor la restabilirea facturilor fiscale pierdute

Ce să fac dacă am pierdut o factură fiscală?

Conform art. 43 punctul 6 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, conducătorul entităţii este obligat să le restabilească în termen de pînă la 3 luni, începînd cu data constatării faptului respectiv. Restabilirea se face prin autentificarea notarială a copiei de pe celelalte exemplare ale facturii fiscale care s-au păstrat la cealaltă parte a tranzacţiei (vînzător sau cumpărător).

Totodată dacă DVS aţi pierdut exemplarul 2 al facturii fiscale (în cazul procurărilor), DVS puteţi autentifica copia de pe exemplarul nr.1 şi în baza acesteia, reflectaţi factura în registrul procurărilor şi treceţi T.V.A. în cont.

Totuşi recent a fost emisă Scrisoarea IFPS Nr.(17-2/2-02/1-8561)55 din 17.12.2009 Referitor la întrebarea ce ţine de restabilirea  exemplarului doi al facturii fiscale în cazul pierderii acestuia, care exprimă opinia oficială a inspectoratului vizavi de această problemă. Prin această scrisoare, inspectoratul nu acceptă dreptul la trecerea în cont a sumelor T.V.A. în baza copiilor facturilor fiscale autentificate notarial, motivînd aceasta prin faptul că dreptul la trecerea în cont a sumelor T.V.A. aferente procurărilor de mărfuri (servicii) în conformitate cu art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se permite doar în baza originalului exemplarului doi al facturii fiscale eliberat de către furnizorul de mărfuri (servicii).

Tot prin această scrisoare este anulată Scrisoarea IFPS nr.(17-13-02/1-3148)53 din 11 august 2006, care, pînă la acel moment, permitea trecerea în cont a T.V.A. în baza copiei notificate notarial a exemplarului 1 a facturii fiscale.

Dacă aţi observat lipsa exemplarului 2 al facturii fiscale pînă la sfîrşitul lunii puteţi să contactaţi furnizorul cu rugămintea de a anula această factură şi de a elibera o factură nouă.

Comentarii

 1. negara ghenadie spune:

  dar cum ramine cu prevederile art. 3, 11, 102 CF al RM. de mai multe ori am atras atentie, ca practica judiciara confirma dreptul la trecere in cont a TVA si in lipsa exemplarului 2 in original (a se vedea D E C I Z I A din 19 august 2009 a Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie in dosarul I F S mun. Bălţi vs SRL „Zalin-GNG”). se poate de citit pe http://nalog.md/forum/viewtopic.php?f=3&t=4241&start=15

 2. Artur Morarenco spune:

  Decizia este din 19.08.2009, iar Scrisoarea IFPS – din 17.12.2009. Dar oricum aceasta nu explica situatia creata privitor la trecerea in cont a TVA in lipsa originalului exemplarului 2 al facturii fiscale, deoarece Codul Fiscal (legea suprema) nu s-a modificat in ceea ce tine de aceasta problema. Aceeasi intrebare se poate de pus referitor la aceste 2 scrisori ale IFPS: cea din 11.08.2006 si cea din 17.12.2009, care au prevederi radical opuse, necatind la faptul ca art.102 din Codul Fiscal a ramas neschimbat in ceea ce tine de problema in cauza.

 3. Lika spune:

  Rezulta, ca daca se pierde exemplarul „Vinzatorului” – atunci autentificarea notariala ramine in vigoare ?!

 4. Admin spune:

  Acum se permite de autentificat notarial copia oricarui exemplar al facturii fiscale, chiar si a exemplarului care da dreptul de trecere in cont a TVA.

 5. Butucel Dumitru spune:

  Daca s-au pierdut 8 facturi fiscale curate cum de procedat?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...